Publicerad: 12.6.2014

Antalet studerande i gymnasieutbildning minskade ytterligare

Enligt Statistikcentralen uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 105 900 år 2013. Antalet studerande fortsatte att minska och var nu 1,4 procent lägre än året innan. Andelen kvinnor i gymnasieutbildning var 57 procent.

Studerande i gymnasieutbildning efter kön 2001–2013

Studerande i gymnasieutbildning efter kön 2001–2013

Av de studerande i gymnasieutbildning år 2013 läste 104 200 gymnasiets hela lärokurs och 1 700 studerade inom utbildning som leder till internationell studentexamen. Gymnasieutbildning gavs i 415 gymnasier och i 6 folkhögskolor. I 37 gymnasier var undervisningsspråket svenska och i dem studerade 6 procent av alla studerande i gymnasieutbildning.

Studentexamina 1990–2013

Studentexamina 1990–2013

År 2013 avlades 31 700 studentexamina, dvs. 0,3 procent mera än föregående år. År 2013 avlades 31 600 studentexamina i gymnasier och 100 i folkhögskolor. Av de utexaminerade var 57 procent kvinnor. Dessutom avlades i sexton gymnasier 393 International Baccalaureate-examina (IB-examina), vid Helsingin eurooppalainen koulu (Europaskolan i Helsingfors) 8 European Baccalaureate-examina (EB-examina) och i Helsingin saksalainen koulu (Helsingfors tyska skola) 31 Reifeprüfung-examina.


Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 029 551 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2013/lop_2013_2014-06-12_tie_001_sv.html