Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 21.3.2013

Det relativa sysselsättningstalet högt bland högutbildade

Enligt Statistikcentralen var det relativa sysselsättningstalet för personer med examen på högre nivå 83,8 procent år 2010. Siffran var 15 procentenheter högre än i genomsnitt för befolkningen i åldern 16–64 år. Det relativa sysselsättningstalet förbättrades huvudsakligen på alla utbildningsnivåer fram till recessionen år 2008. Efter det försvagades det relativa sysselsättningstalet särskilt för personer med examen på lägre högre nivå tillfälligt. Det relativa sysselsättningstalet för doktorer har varit fortsatt högt, på över 90 procent under hela decenniet. Också det relativa sysselsättningstalet för personer med yrkeshögskoleexamen eller högre högskoleexamen ligger på en toppnivå..

Det relativa sysselsättningstalet för personer med examen på högre nivå efter examensnivå åren 2000–2010

Det relativa sysselsättningstalet för personer med examen på högre nivå efter examensnivå åren 2000–2010
Det relativa sysselsättningstalet för dem som avlagt examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå inom området teknik sjönk i och med recessionen med ungefär tre procentenheter till något under 88 procent. Utvecklingen av det relativa sysselsättningstalet för naturvetare var likaså nedåtgående. Det relativa sysselsättningstalet för dem minskade under 2000-talet med två procentenheter och var något under 85 procent år 2010. Det relativa sysselsättningstalet för dem som avlagt examen på högre högskolenivå inom medicin och hälsovetenskaper steg och var nästan 93 procent i slutet av referensperioden. Också det relativa sysselsättningstalet för humanister förbättrades.

Det relativa sysselsättningstalet för personer med examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå efter vetenskapsområde åren 2000–2010

Det relativa sysselsättningstalet för personer med examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå efter vetenskapsområde åren 2000–2010
Antalet personer med examen på högre nivå uppgick till 1,19 miljoner år 2010. Av dem var drygt 2 procent utländska medborgare. Andelen utlänningar har ökat med en procentenhet på ett decennium. Samtidigt har andelen utlänningar i åldern 16–74 år ökat med 1,7 procentenheter. Största delen av utlänningarna, 37 procent, kom från EU-länderna. Från övriga europeiska länder kom 30 procent, från Asien 19 procent och från övriga världen 14 procent.

Andelen utländska högutbildade av befolkningen åren 2000–2010

Andelen utländska högutbildade av befolkningen åren 2000–2010
Andelen utländska sysselsatta med examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå inom den egna referensgruppen ökade jämnt under 2000-talet, med undantag av humanisterna. Skillnaderna mellan vetenskapsområdena var små. Inom medicin och hälsovetenskaper samt inom teknik var andelen utländska medborgare med examen något större. Samhällsvetenskaperna lockade däremot relativt sett något färre utlänningar till Finland än övriga vetenskapsområden. Detta beror på det stora antalet lärare inom samhällsvetenskaperna. Då man granskar personer med den allra högst utbildningen, doktorer, blir bilden en annan. Andelen utländska teknologie doktorer av alla teknologie doktorer ökade med tre procentenheter på ett decennium och stabiliserade sig på en nivå av omkring 6,5 procent. Andelen utländska medicine doktorer har förblivit låg, på en nivå av under 2 procent under hela referensperioden.

Andelen sysselsatta personer med examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå efter vetenskapsområde åren 2000–2010

Andelen sysselsatta personer med examen på högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå efter vetenskapsområde åren 2000–2010

Andelen sysselsatta utlänningar med doktorsexamen efter vetenskapsområde åren 2000–2010

Andelen sysselsatta utlänningar med doktorsexamen efter vetenskapsområde åren 2000–2010

Källa: Personresurser inom vetenskap och teknologi 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas 09 1734 3421

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.03.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Personresurser inom vetenskap och teknologi [e-publikation].
2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tthv/2011/tthv_2011_2013-03-21_tie_001_sv.html