Koulutus ja oppiminen

Tilastokeskus tarjoaa tilastoalan asiantuntemukseen pohjautuvaa koulutusta kaikille tilastoista kiinnostuneille sekä kurssimuotoisena että itseopiskeluna. 

Järjestämme koulutusta tilastollisista tutkimusmenetelmistä, tilastografiikasta, tilastojen luku- ja käyttötaidosta sekä tilasto-ohjelmien hyödyntämisestä. Tiedonhaun kurssit keskittyvät kotimaisten ja ulkomaisten tietolähteiden esittelyyn joko yleisesittelynä tai kohdennetusti valittuun ilmiöalueeseen painottuen. Lisäksi kurssitarjottimella on vuosittain kursseja tilastoaihealueiden ajankohtaisista teemoista, kuten työelämästä, väestöstä ja taloudesta.

Tilauskoulutusta tarjoamme räätälöidysti kurssitarjonnan pohjalta tai muun tilastoalan aihealueen ympäriltä asiakkaan tietotarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

Syyskaudella 2019 tulossa olevia kursseja

 

 29.10.2019  Helsinki

PxWeb-tietokannat tutuiksi

Käytännönläheinen päivä tietokantatyöskentelyyn

 21.11.2019  Helsinki

Numeroiden viestintä

Miten viestin tilastotiedosta selkeästi, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti?

 28.11.2019  Helsinki

Väestöennuste ja siihen vaikuttavat väestönmuutostekijät

 3.12.2019  Helsinki

Tilastotiedon havainnollistaminen

Numerotiedosta taulukoksi ja kuvioksi

 11.12.2019  Webinaari

Faktaa tilastoista: Työelämää yksityisellä ja julkisella sektorilla

 

Tilastokeskus varaa oikeuden kurssien sisältöä ja hintaa koskeviin muutoksiin.

Tilauskoulutus

Koulutuksen asiasisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tietotarpeiden mukaan. Hinta määräytyy koulutuskohtaisesti kurssin toteutustavasta ja laajuudesta riippuen. Koulutus voi vaihdella muutaman tunnin tai yhden päivän mittaisesta koulutuksesta useampipäiväisiin koulutuskokonaisuuksiin.

Kurssit voidaan järjestää myös asiakkaan omissa tiloissa. Tarvittaessa koulutusta järjestetään myös muilla paikkakunnilla.

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä!

Tilasto-aiheinen itseopiskelu verkossa

  • Tilastokoulu – opi ymmärtämään ja käyttämään tilastoja

Päivitetty 9.10.2019