Uutisia ja tiedotteita

2010

21.12.2010  Joulu numeroina
Tilastokeskus on koonnut suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa.

21.12.2010  Onnelliset auttavat
Auttamisen yhteys kansalaisten kokemaan onnellisuuteen on selvästi vahvempi kuin yhteys maan vaurauteen bkt:lla mitattuna. Tuoreen brittiläisen tutkimuksen perusteella antamisen tavat vaihtelevat maittain yllättävänkin paljon. (Tieto&trendit 8/2010)

16.12.2010  Tilastojen julkistamiskalenteri 2011
Vuoden 2011 julkistamiskalenteri on nyt nähtävillä - tutustu ensi vuoden tilastotarjontaan.

14.12.2010  Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta
Tuore rakentamisen ja asumisen vuosikirja sisältää tilastotietoa mm. siitä, kuinka paljon viime vuonna valmistui uusia rakennuksia, tehtiin asunto-osakekauppoja tai käytettiin rahaa korjausrakentamiseen.

13.12.2010  Pienituloisuus kaksinkertaistui kahdessakymmenessä vuodessa
Pienituloisuus on yleistynyt Suomessa 1990-luvulta lähtien eniten työttömien ja opiskelijoiden keskuudessa. Vuonna 2008 pienituloisia oli noin 696 000, kun vuonna 1990 heitä oli 395 000. (Hyvinvointikatsaus 4/2010)

8.12.2010  Lamavuoden kuva tilastoissa
Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote laski ja kotitalouksien velat kasvoivat. Lamasta huolimatta kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ja rahoitusvarat kasvoivat. Tiedot on poimittu juuri ilmestyneeseen Suomen tilastolliseen vuosikirjaan 2010 kootuista tilastoista.

2.12.2010  Liikenteen tietopaketti on ilmestynyt
Paljonko Suomessa rekisteröitiin viime vuonna henkilöautoja? Entä paljonko Suomessa on rautateiden tasoristeyksiä? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta Liikennetilastollisesta vuosikirjasta.

29.11.2010  Rakennusalan pienyrityksillä hyvä alkuvuosi
Suomalaisyritysten liikevaihto kasvoi alkuvuonna kaikilla toimialoilla. Rakennusalalla pienyritysten kehitys oli selvästi alan kaikkia yrityksiä suotuisampaa.

23.11.2010  Korkeakouluopiskelijat luottavaisia tulevaisuutensa suhteen
Korkeakouluopiskelijat luottavat vahvasti työllistymiseensä. Opintojen etenemistä haittaavat eniten työssäkäynti, stressi ja henkilökohtaiset syyt. Tiedot ilmenevät Opiskelijatutkimus 2010 -raportista, jonka Tilastokeskus on toteuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote.

10.11.2010  Osakkeiden takaisinostot kaunistelevat vaihtotasetta
Yritysten tekemät osakkeiden takaisinostot vaikeuttavat vaihtotaseen tilastointia. Siksi Suomen kansantalouden nettosäästämisestä on Suomen Pankin ekonomistien Pentti Forsmanin ja Eero Savolaisen mukaan syntynyt liian positiivinen kuva. (Tieto&trendit 7/2010)

5.11.2010  Tilastojen ulkomaiset tietolähteet tehokäyttöön
Miten Internetin tietomassasta voi löytää oikeat ja luotettavat tietolähteet? Tilastokeskuksen kurssilla 17.11.2010 tarkastellaan erityisesti Internetistä löytyviä ulkomaisia tilastotietoja, verkkopalveluita ja tietokantoja.

4.11.2010  Asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluammattilaisille 1.12.2010
Tilastokeskus kutsuu kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisia kuulemaan ajankohtaista tietoa tilastoista ja palveluista. Aiheina ovat mm. Tilastokeskuksen tutkijapalvelut ja julkiset tietovarannot.

2.11.2010  Yritysten rakennemuutos
Tilastokeskuksen kurssilla 9.11.2010 tarkastellaan Suomen talouselämän muutoksia globalisoituvassa taloudessa ja yritysten kansainvälistymistä. Kurssilla perehdytään muun muassa yritystoiminnan rakennemuutoksiin 2000-luvulla sekä eri toimialojen tuottavuuteen.

28.10.2010  Väestö ikääntyy Pohjoismaissa
Tuoreen Pohjoismaisen tilastollisen vuosikirjan mukaan Pohjoismaiden väestöstä 4-5 prosenttia on tällä hetkellä 80-vuotiaita tai sitä vanhempia. Ikääntyneiden osuuden arvioidaan kasvavan Pohjoismaissa 8 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä.

26.10.2010  Ajankohtaista tietoa asuntomarkkinoilta
Tilastokeskuksen järjestämällä kurssilla 3.11.2010 saat tietoa asuntomarkkinoiden ajankohtaisesta tilanteesta ja asuntojen hinta- ja vuokrakehityksestä. Kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen ja OP-Keskuksen asiantuntijat.

22.10.2010  Nimitysuutisia Tilastokeskuksesta
Tilastokeskuksen hallintojohtajaksi on nimitetty Pasi Henriksson. Tilastojohtajaksi yritysten suhdanteet -yksikköön on nimitetty Hannele Orjala

21.10.2010  Markku Suur-Kujala ja Tapio Korhonen palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla
Vuoden 2010 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty Markku Suur-Kujalalle ja Tapio Korhoselle. Kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen hyväksi.

19.10.2010  Maailman tilastopäivänä huomio tilastojen lukutaitoon
Maailman tilastopäivää vietetään 20.10.2010. Sen tavoitteina on korostaa luotettavan tiedon merkitystä arkiajattelussa ja päätöksenteossa ja tehdä tilastoja tutuiksi kansalaisille. Suomen virallisen tilaston tuottajat haluavat tilastopäivänä nostaa esille tilastojen luku- ja käyttötaidon osana kansalaistaitoja.

18.10.2010  BKT talouden kuvaajana
BKT on yksi kansantalouden kuvaamisen tärkeimpiä mittareita. 28.10.2010 järjestettävällä kurssilla Tilastokeskuksen ja Etlan asiantuntijat esittelevät keskeisimpiä talouden toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä kansantalouden tilinpidon sisältöä, käsitteistöä ja laskentatapaa.

6.10.2010  Opi tekemään otostutkimuksia
Tilastokeskuksen järjestämällä kurssilla 12.10.2010 käsitellään otostutkimuksen toteutuksen eri vaiheet näytteen poiminnasta ja tiedon keräämisestä laadunvarmistukseen, laadunvalvontaan ja laaturaportointiin.

4.10.2010  Maailman tilastopäivä 20.10.2010 tekee tilastot tutuiksi arjessa
Maailman ensimmäistä tilastopäivää vietetään 20.10.2010 YK:n tilastokomitean aloitteesta. Suomessa virallisen tilaston tuottajat keskittyvät tilastopäivänä oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön tarjoamalla kouluille oppimateriaaleja ja asiantuntijavierailuja.

28.9.2010  Rakennustuoteteollisuuden suhdanneodotukset nousevat edelleen
Rakentamisen toimialakatsauksen mukaan rakennustuoteteollisuuden suhdanteiden ennakoidaan paranevan edelleen loppuvuoden aikana. Rakennusmateriaalien menekki on kasvanut alkuvuonna, ja myös työntekijöiden määrää on lisätty.

27.9.2010  Verotuksen rakenteen muutos vaikuttaa tulonjakoon
Valtion ansiotulovero on progressiivinen, mutta monet muutkaan verot eivät ole käytännössä tasaveroja. Siksi ne vaikuttavat merkittävästi tulonjakoon. Erityisen suuri vaikutus on kunnallisveroasteen alueellisella vaihtelulla. (Hyvinvointikatsaus 3/2010)

24.9.2010  Miten tuottavuutta ja kilpailukykyä mitataan?
Miten työn tuottavuus ja kilpailukyky vaikuttavat yritysten ja kansantalouden kehitykseen? Voiko kilpailukykyä mitata tieteellisesti? Tilastokeskuksen kurssilla saat hyödyllistä tietoa talouden kehityksen keskeisistä käsitteistä.

13.9.2010  Haaste nuorten kansainväliseen tilastokilpailuun
Suomalaiset koulut haastetaan mukaan kansainväliseen tilastokilpailuun. Kilpailun tavoitteena on parantaa nuorten valmiuksia kuvata omaa ympäristöään tilastollisin keinoin.

7.9.2010  USA:n talouden dynaamisuus jatkaa hiipumistaan
Sekä uusien työpaikkojen luonti että vanhojen työpaikkojen syrjäytyminen uusien tieltä ovat vähentyneet USA:ssa jo 1990-luvun lopulta lähtien. Samalla myös työn tuottavuuden kasvu on ehtynyt. (Tietotrendit 6/2010)

19.8.2010  Syvennä tietämystäsi taloustilastoista
Mitkä asiat vaikuttavat kuluttajahintaindeksiin? Miten työttömyys on kehittynyt edelliseen lamaan verrattuna? Tilastokeskuksen ja Etlan asiantuntijat perehdyttävät 8.9.2010 järjestettävällä kurssilla taloustilastoihin ja niiden tulkintaan.

16.8. Gunnar Modeen -mitali Lars Thygesenille
Suomen Tilastoseuran joka kolmas vuosi myöntämä Gunnar Modeen -mitali myönnettiin tänä vuonna Tanskan tilastoviraston myynti- ja markkinointiosaston osastopäällikölle Lars Thygesenille.

15.7.  Aluekatsaukset ilmestyneet
Missä maakunnissa rakennetaan eniten asuntoja? Missä kunnassa väestön keski-ikä on korkein? Aluekatsaukset 2010 sisältävät tuoretta vertailutietoa kuntien, seutukuntien ja maakuntien kehityksestä.

9.7.  Olli Rehn: Kreikan tilastotoimi ei ollut riittävän itsenäinen
"Kreikan tilastotoimi ei ollut riittävän itsenäinen vastustaakseen poliittisia paineita vaan osallistui Kreikan talouden ongelmien piilotteluun vaalien alla", sanoo EU:n talouskomissaari Olli Rehn Tieto&trendit-lehden haastattelussa. Vastaisuudessa Eurostatilla on oikeus tarkastaa tilastoja, jos kansallisten tietojen luotettavuutta on syytä epäillä. (Tieto&trendit 4-5/2010)

6.7.2010  Joka kolmas suomalainen boikotoinut tuotteita
Joka kolmas suomalainen ei osta tiettyä tuotetta, jos ei koe sen alkuperää hyväksyttäväksi. Tuotteen valmistamiseen liittyvät ympäristö- ja eettiset tekijät vaikuttavat olennaisesti ostajiin erityisesti Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tuoreesta Ympäristötilaston vuosikirjasta.

29.6.2010  Kansainvälistä vertailutietoa kuvioina
Tilastokeskuksen uusi Kansainväliset vertailukuviot -palvelu kertoo tilastokuvioin siitä, miten Suomi sijoittuu suhteessa muihin Euroopan maihin.

28.6.2010  Kaupan liikevaihto kääntyi alkuvuonna kasvuun
Kaupan liikevaihto kääntyi tammi-maaliskuussa selvään nousuun, ja ennakkotietojen mukaan myönteinen kehitys näyttää jatkuvan. Kaupan, palveluiden, teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilannetta käsittelevät Toimialakatsaukset ovat ilmestyneet verkkopalvelussamme.

18.6.2010   Suomen kesä tilastoina
Mikä on suosituin lomakuukausi? Entä missä kuussa vietetään eniten kesähäitä? Olemme koonneet yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta.

14.6.2010  Uusi teemasivusto yritysten kansainvälistymisestä
Tilastokeskus on avannut verkkosivuilleen yritysten kansainvälistymiseen keskittyvän teemasivuston. Sivusto tarjoaa artikkeleita, tilastotietoja, tietokantalähteitä kansainväliseen vertailuun sekä hyödyllisiä linkkejä.

7.6.2010  Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia
Hyvin monet nuoret käyvät työssä opiskelun ohella, mutta meneillään oleva taantuma on vähentänyt merkittävästi nuorten työllistymismahdollisuuksia. (Hyvinvointikatsaus 2/2010)

4.6.2010  Suomi-tietoa taskukoossa
Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa.

3.6.2010  Arkkitehtitoimistoilla kokoaan suurempi vaikutus
Arkkitehtuurilla on valtava taloudellinen merkitys yhteiskunnassa verrattuna alan toimistojen kokoon. Myös arkkitehtipalvelujen arvonlisäys on kasvanut viime vuosina selvästi muuta taloutta nopeammin. (Tieto&trendit 3/2010)

3.6.2010  Tilastotuotantoa sopeutetaan, mutta myös kehitetään
Tilastokeskus on koonnut raportin toteutetuista tilastotuotannon sopeuttamistoimista, jotka käynnistettiin syksyllä 2009 toiminnan sopeuttamiseksi supistuviin resursseihin. Raportissa kerrotaan myös selvityksen alla olevista asioista, tilastojen ja palvelujen laajennuksista ja uudistuksista sekä käynnissä olevasta kehittämistyöstä.
Raportti pdf-muodossa

26.5.2010  Muutoksia kansantalouden neljännesvuositilinpidon laskentamenetelmiin
Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa otetaan käyttöön uusi tietojärjestelmä, joka mahdollistaa entistä parempien laskentamenetelmien hyödyntämisen. Uusiin laskentamenetelmiin perustuvat tiedot julkaistaan 9.6.2010.

4.5.2010  Tilastoalan laatukonferenssi avattiin
Tilastokeskuksen ja Eurostatin järjestämä tilastoalan laatukonferenssi avattiin 4.5.2010 Helsingissä. Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström totesi avauspuheessaan, että tilastotuotannon tuottavuuden tehostaminen parantaa myös tilastojen laatua.

3.5.2010  Tilastokeskuksen vuosikertomus on ilmestynyt
Vuosikertomuksesta löytyy tietoa mm. Tilastokeskuksen keskeisistä tilastoista, tutkimuksista ja palveluista.

30.4.2010  Tilastoalan laatukonferenssissa esillä Euroopan tilastojärjestelmän haasteet
Tilastokeskus ja Eurostat järjestävät tilastoalan laatukonferenssin Helsingissä Finlandia-talossa 4.-6.5.2010. Konferenssiin on ilmoittautunut yli 400 tilastoasiantuntijaa 45 eri maasta.

15.4.2010  Ikääntyvien työpanos vahvassa kasvussa
Suomessa 55–64-vuotiaista on työelämässä selvästi useampi kuin EU-maissa keskimäärin. Joka kolmas yli 45-vuotias palkansaaja on valmis jatkamaan työssään myös 63 ikävuoden jälkeen. (Tieto&trendit 2/2010).

29.3.2010  Teollisuustuotanto laski Euroopassa jyrkemmin kuin USA:ssa
Teollisuustuotannon pudotus oli Suomessa viime vuonna jyrkin 90 vuoteen. Taantuman vaikutukset teollisuustuotantoon ovat olleet Euroopassa selvästi suurempia kuin Yhdysvalloissa. Tuotanto laski viime vuoden lopulla EU-maista eniten Tanskassa, Virossa ja Suomessa

16.3.2010  Suurituloisuus on pysyvämpää kuin pienituloisuus
Liikkuminen alimman ja ylimmän tuloryhmän välillä on harvinaista. Suuri osa ylimmissä tuloryhmissä pysyneistä kuuluu 1940-luvun jälkipuoliskolla syntyneisiin suuriin ikäluokkiin. Alimpiin tuloryhmiin ovat jääneet iäkkäät naiset. (Hyvinvointikatsaus 1/2010)

2.3.2010  Työryhmä ehdottaa tilastolain uudistamista
Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistellut työryhmä ehdottaa tilastolain uudistamista ja valtion maksuperustelain tarkistamista. Tilastotoimen kehittämiskohteiksi työryhmä nostaa erityisesti kuntatilastot sekä ympäristö- ja luonnonvaratilastot. VM:n tiedote

2.3.2010  Kerro mielipiteesi Tilastokirjaston palveluista
Vastaa verkkokyselyyn ja vaikuta Tilastokirjaston palvelujen kehittämiseen. Kysely on osa Kansalliskirjaston koordinoimaa eri kirjastosektoreiden yhteistä asiakaskyselyä.

1.3.2010  Bruttokansantuote supistui 7,8 prosenttia vuonna 2009
Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 7,8 prosenttia. Pudotus oli suurin yksittäisenä vuonna tapahtunut tuotannon väheneminen vuosien 1917 ja 1918 jälkeen.

24.2.2010  Kansantalouden tilinpidon tiedot julkaistaan 1.3.2010 klo 10
Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2009 talouskehityksestä 1.3.2010 pidettävässä tiedotustilaisuudessa klo 10. Samalla julkistetaan myös tilastot julkisyhteisöjen alijäämästä ja bruttovelasta, neljännesvuositilinpidosta sekä veroista ja veroluonteisista maksuista.

18.2.2010  Yksityiset terveyspalvelut kiinnostavat sijoittajia
Yksityisten terveyspalvelujen liikevaihto kaksinkertaistui vuosina 2000–2008. Myös toimialan kannattavuus on pysynyt vakaana. Tämä on saanut ulkomaiset sijoittajat kiinnostumaan lääkäriasemista. (Tieto&trendit 1/2010)

18.2.2010  Taantuma syveni enää palvelualojen pienyrityksissä
Pienyritysten kehitys näytti vuoden 2009 heinä-syyskuussa jo alkuvuotta hieman valoisammalta. Ainoastaan palvelualoilla pienyritysten liikevaihto väheni edelleen nopeammin kuin alkuvuonna.

15.2.2010  Kuluttajahintojen kehityksestä nyt yksityiskohtaisempaa tietoa
Tilastokeskus on ryhtynyt julkaisemaan kuukausittain Internetissä yksityiskohtaisella tasolla tietoja kuluttajahintojen kehityksestä maksutta.

10.2.2010  Elämme paljon pidempään kuin elinajanodote kertoo
Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet elävät keskimäärin paljon pidempään kuin syntymähetken elinajanodote antaa odottaa. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, vuoden 1975 jälkeen syntyneistä pojista jo yli kymmenes ja tytöistä yli viidennes elää 100-vuotiaaksi. (18.2. ilmestyvä Tieto&trendit-lehti)

9.2.2010  Findikaattoriin uusia indikaattoreita
Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian toteuttamaa Findikaattori-palvelua on täydennetty uusilla indikaattoreilla. Palvelusta on myös saatavissa entistä pidempiä aikasarjoja sekä StatFin-tietokannan tietoja.
Valtioneuvoston kanslian tiedote

4.2.2010  Koottua tietoa joukkoviestimistä
Suomessa ilmestyi vuonna 2008 yhteensä 201 sanomalehteä, sanomalehtien verkkoversioita oli 164. Kaikkiaan Internetissä oli noin 400 suomalaista verkkolehteä. Tuore Joukkoviestimet 2009 -julkaisu tarjoaa monipuolisen katsauksen Suomen joukkoviestintään.

1.2.2010  Naiset ja miehet Suomessa 2009
Millaisia eroja on naisten ja miesten työsuhteissa? Entä terveydessä? Tuore taskukokoinen tietopaketti luo tiiviin katsauksen naisten ja miesten elämään Suomessa.

29.1.2010  Asuntojen hinnoista nyt tietoja postinumeroalueittain
Tilastokeskus on ryhtynyt julkaisemaan maksuttomassa StatFin-tietokannassa tietoja vanhojen asunto-osakehuoneistojen keskineliöhinnoista postinumeroalueittain. Uuden palvelun avulla saa tietoja kerros- ja rivitalojen hinnoista vuosineljänneksittäin.

28.1.2010  Kansainvälistä tilastotietoa englanniksi
Tilastokeskuksen kansainvälisen tilastotiedon portaali on avattu nyt myös englanninkielisenä. Portaalista löytyy yhdestä osoitteesta tilastotietoa kaikista maailman maista.

27.1.2010  Tietopaketti ilmastonmuutoksesta
Tilastokeskus on koonnut viidennen maaraportin YK:n Ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan toimeenpanosta Suomessa. Raportissa kuvataan mm. päästöjen kehittymistä ja toimia niiden vähentämiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista.

15.1.2010  Korjausrakentaminen voimakkaassa kasvussa
Korjausrakentamisen työtunnit lisääntyivät selvästi vuonna 2009. Rakentamisen toimialakatsauksen mukaan työtuntien määrä kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä jo 17 prosenttia vuotta aiemmasta.

14.1.2010  OECD:n tunnustus Tilastokeskuksen pääjohtajalle
Heli Jeskanen-Sundströmille on myönnetty erityistunnustus ansioista Suomen ja OECD:n välisen yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

22.12.2009  Tilastojen julkistamiskalenteri 2010
Vuoden 2010 julkistamiskalenteri on nähtävillä - tutustu tilastotarjontaan.

_____________

 

Päivitetty 4.1.2011