Monimutkaiset omistus- ja rahoitusjärjestelyt vaikeuttavat suorien sijoitusten arviointia

  1. Sijoitusvirrat ja niiden vaihtelu on kasvanut
  2. Kaikki yrityskaupat eivät näy tilastoissa
  3. Sijoitukset palvelualoille kasvavat
  4. Ruotsi tärkein sijoitusten lähde- ja kohdemaa
  5. Maittainen analysointi vaikeaa
  6. Suoran sijoituksen käsite Suomen maksutasetilastossa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ruotsi tärkein sijoitusten lähde- ja kohdemaa

Suoria sijoituksia Suomeen voidaan analysoida välittömän sijoittajamaan mukaan ja sijoituksia ulkomaille välittömän kohdemaan mukaan. Toisin sanoen, jos esimerkiksi ranskalainen yritys ostaa suomalaisen yrityksen alankomaalaisen holdingyhtiönsä nimiin, kauppahinta tilastoidaan Alankomaista Suomeen tehdyksi sijoitukseksi. Vastaavasti, jos suomalainen yritys ostaa ranskalaisen yrityksen alankomaalaisen holdingyhtiönsä nimiin ja antaa holdingyhtiölle lainan kaupan rahoittamiseksi, suorien sijoitusten tilastoihin lainalle tilastoidaan välittömäksi kohdemaaksi Alankomaat.

Lähes 60 prosenttia Suomeen tehdyistä suorista sijoituksista on tullut Ruotsista ja vastaavasti suomalaisyritysten sijoituksista lähes 30 prosenttia on tehty Ruotsiin (Taulukko 1 ja 2). Tämä osoittaa, että yritykset laajentavat toimintojaan ensi sijassa naapurimaihin, joiden yhteiskuntaa ja yrityskulttuuria tunnetaan parhaiten.

Maanosittain Euroopan merkitys Suomen suorien sijoitusten kohteena ja lähteenä on keskeinen. Sijoituksissa ulkomaille Pohjois-Amerikka ja viime vuosina Aasia ovat tärkeitä kohdealueita.

Taulukko 1. Suorat sijoitukset Suomeen, sijoituskanta maittain vuosina 1995, 2000 ja 2005

  2005 2000 1995
  milj. € % milj. € % milj. € %
Ruotsi 26 354 59,8 13 215 50,7 1 777 28,6
Alankomaat 4 528 10,3 5 114 19,6 1 102 17,8
Iso-Britannia 2 716 6,2 1 431 5,5 273 4,4
Saksa 2 271 5,2 671 2,6 301 4,9
Tanska 1 743 4 1 758 6,7 417 6,7
Luxemburg 1 157 2,6 115 0,4 25 0,4
Yhdysvallat 957 2,2 878 3,4 696 11,2
Ranska 775 1,8 132 0,5 90 1,5
Norja 705 1,6 752 2,9 395 6,4
Venäjä 378 0,9 240 0,9 241 3,9
Muut maat 2 454 5,4 1 779 6,8 889 14,2
YHTEENSÄ 44 038 100 26 085 100 6 206 100

Taulukko 2. Suorat sijoitukset ulkomaille, sijoituskanta maittain vuosina 1995, 2000 ja 2005

  2005 2000 1995
  milj. € % milj. € % milj. € %
Ruotsi 19 505 28,5 14 182 25,3 1 629 14,8
Alankomaat 12 279 18 11 381 20,3 1 562 14,2
Yhdysvallat 5 928 8,7 8 519 15,2 2 151 19,6
Luxemburg 5 480 8 206 0,4 77 0,7
Saksa 5 001 7,3 5 039 9 790 7,2
Iso-Britannia 1 827 2,7 948 1,7 896 8,2
Ranska 1 686 2,5 2 107 3,8 699 6,4
Kanada 1 615 2,4 289 0,5 137 1,2
Kiina 1 576 2,3 520 0,9 16 0,1
Belgia 1 273 1,9 -726 -1,3 424 3,9
Muut maat 12 178 17,7 13 536 24,2 2 610 23,7
YHTEENSÄ 68 348 100 56 001 100 10 991 100

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 19.2.2007