Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

AMK-tutkinto vetoaa työmarkkinoilla - suuri osa tradenomeista työntekijäammateissa

  1. Koulutusalat nais- tai miesvaltaisia
  2. AMK-tutkinnon suorittaneet sijoittuneet monentasoisiin ammatteihin
  3. Tutkinnot ja työelämä kohtasivat hyvin
  4. Tradenomi usein rutiinitehtävissä
  5. Uutta tietoa ammattirakenteista

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Uutta tietoa ammattirakenteista

Nyt voidaan ensimmäisen kerran tarkastella kattavasti ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen työvoiman ammattirakennetta, kun Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon lisättiin ammattitiedot vuodesta 2004 eteenpäin. Ammattirakenne esitetään tässä Tilastokeskuksen Ammattiluokituksen 2001 mukaisena. Luokituksessa erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ryhmät on muodostettu ammattitaidon koulutustasovaatimusten perusteella. Ammattiluokituksessa johtajia ja ylimpiä virkamiehiä ei ole luokiteltu vaadittavan koulutustason mukaan, mutta tässä kirjoituksessa tätä ryhmää tarkoittava palkki kuviossa 4 on merkitty samalla värillä kuin asiantuntijaryhmätkin. Johtajat-ryhmän koulutustaso on toiseksi korkein erityisasiantuntijoiden jälkeen.

Kuvio 4. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen työvoiman ammattirakenne ammattiryhmittäin vuonna 2004

Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita johtajia olivat muiden muassa myynti- ja markkinointijohtajat, talous- ja hallintojohtajat, hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt, pienyritysten johtajat, teollisuuden tuotantojohtajat, tietotekniikkajohtajat jne.

Erityisasiantuntijatason ammateiksi luokitellaan ammatit, joiden harjoittaminen tavallisesti vaatii korkeakoulututkintoa. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden selvästi yleisimpiä erityisasiantuntijatason ammatteja olivat opettajat. Muita ammatteja olivat muiden muassa tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat, insinöörit, tilintarkastajat, kamreerit, sosiaalialan erityisasiantuntijat, osastonhoitajat, graafiset ja taideteollisen alan suunnittelijat, toimittajat, kirjastonhoitajat, informaatikot.

Asiantuntijatason ammateiksi luokitellaan ammatit, joissa tavallisesti vaaditaan opistoasteen ammatillinen tutkinto (esim. merkonomi, teknikko). AMK-tutkinnon suorittaneiden selvästi yleisimpiä ammatteja asiantuntijatasolla olivat terveydenhuollon ammatit. Muita ammattiryhmiä olivat esimerkiksi myyntineuvottelijat, teknikot, sosiaalialan ohjaajat, sosiaaliturvatoimihenkilöt, kirjanpitäjät, johdon sihteerit ja osastosihteerit, tietotekniikan tukihenkilöt, seurakuntatyöntekijät, verovalmistelijat ja -tarkastajat.

Työntekijätason ammateissa tarvitaan yleisesti ammattikoulututkinto tai työkokemus, joka monesti korvaa koulumuotoisen opiskelun. Työntekijät -ryhmään sisältyvät myös ne tehtävät, joissa ei välttämättä tarvita mitään peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Suurimmat ryhmät olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyötä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyötä tekevät. Myös tuotannollisessa työssä oli AMK-tutkinnon suorittaneita vuonna 2004.

Lähteet:

Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto ja sijoittumispalvelu.
Koulutusluokitus, Käsikirjoja 1. Tilastokeskus.
Ammattiluokitus 2001, Käsikirjoja 14. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.6.2007