Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Anneli Pauli: Suomalaisilla paljon annettavaa EU:n tutkimukselle

  1. Yhteistyötä tarvitaan
  2. Päällekkäisyyksiä karsittava
  3. Kehittyvät taloudet rynnistävät ohi
  4. Uusi Lissabonin sopimus
  5. European innovation scoreboard 2008:
    Ruotsi ja Suomi ovat Euroopan innovatiivisimmat valtiot

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kirjoittaja Vesa Puoskari on Pariisissa asuva vapaa toimittaja. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 7/2009.

EU:n tutkimuspääosaston varapääjohtaja Anneli Pauli perää suomalaisilta aktiivista otetta EU:n tutkimuspolitiikassa.
______________________

"Suomella on paljon annettavaa tutkimuspuolella EU:lle. Monet Euroopan tasolla suhteellisen uusina ajettavat asiat on tehty Suomessa jo ajat sitten. Asiantuntemuksensa ja kokemuksensa puolesta Suomi pystyisi ottamaan huomattavasti nykyistä näkyvämmän roolin, mutta valitettavasti julkinen sektori panostaa liian vähän resursseja EU-yhteistyöhön tutkimuspolitiikassa", harmittelee Anneli Pauli.

Esimerkiksi komission kansallisen asiantuntijajärjestelmän hyödyntäminen tyssää Suomessa usein varojen puutteeseen, mikä on Paulin mielestä todella lyhytnäköistä.

"Hyöty olisi molemminpuolinen. Komissio saisi uudenlaista näkemystä, ja asiantuntijoiden palatessa kansallisiin hallintoihinsa heillä olisi toimivat EU-verkostot valmiina", hän toteaa.

Suomi on koulutuksen, tutkimus- ja kehitys- sekä innovaatiopolitiikan alalla edelleen mallimaa. Järjestelmää on kopioitu useissa maissa, mutta tulokset eivät ole yltäneet samalle tasolle. Suomen valttina on Paulin mukaan konsensushakuinen kyky työskennellä yhdessä yli sektoreiden: "Järjestelmä toimii vain, jos ihmiset toimivat yhteistyössä keskenään."

"Tutkimustieto ja tekniikat voivat olla kuinka hyviä tahansa, mutta jos soveltamisessa ei huomioida sosiaalista puolta ja ihmisten käyttäytymistä, asioista ei tule mitään. Tutkijoilla on oltava myös horisontaalista näkemystä, miten asiat tehdään ihmisille ymmärrettäviksi ja saadaan poliitikkojen päätettäväksi", painottaa Pauli.

Yhteistyötä tarvitaan

Euroopan komissioon Anneli Pauli siirtyi Suomen Akatemian ylijohtajan paikalta. Komissiossa Pauli on vastuussa Eurooppalaisen tutkimusalueen ERAn kehittämisestä sekä kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä.

"Eurooppalainen tutkimusalue perustuu kumppanuuteen, jossa komission yhtenä tehtävänä on aktivoida jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä keskenään", hän sanoo.

Pauli huomauttaa, etteivät tutkimus ja tutkimuspolitiikka ole unionissa mikään irrallinen saareke vaan nivoutuvat läheisesti muihin politiikkoihin.

"Meilläkin tutkimus ja tutkimuspolitiikka ovat jakautuneet eri paikkoihin. Yhteistyö pääosastojen välillä toimii paljon luultua paremmin, vaikka parannettavaakin on varmasti."

Komissiossa tutkimus linkittyy tutkimuspääosaston lisäksi myös yritys-, tietoyhteiskunta- ja koulutuspääosastojen toimialueeseen sekä temaattisiin pääosastoihin kuten terveys ja ympäristö. Tutkimusagendan kärjessä ovat poliittista merkitystä saanet suuret yhteiskunnalliset haasteet kuten ilmasto, ympäristö, energia ja elintarviketurvallisuus.

Eurooppalaiseen tutkimusalueeseen kuuluvat EU-jäsenmaiden lisäksi myös tutkimuspuiteohjelmaan liittyneet valtiot. "Meidän kenttämme on paljon laajempi kuin EU:n 27 jäsenmaata. Uusia maita tulee jatkuvasti, ja myös Venäjän liittymisestä puiteohjelmaan keskustellaan", kertoo Pauli.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2009