Sosiaalinen media vahvasti läsnä nuorten arjessa

  1. Asioiden hoitoa, tiedonhakua ja medioiden seuraamista
  2. Median sosiaalisuutta ja sosiaalista mediaa
  3. Jo joka viides seuraa päivittäin yhteisöpalveluja
  4. Verkkokaupasta ostetaan etenkin palveluja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Jo joka viides seuraa päivittäin yhteisöpalveluja

Internetin verkkoyhteisöt ja yhteisöpalvelut eivät ole vain sisältöjen julkaisemisen alustoja vaan sosiaalisia foorumeja, joissa luodaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita ja verkostoja. Ne ovat Suomessa jo melko suosittuja. Keväällä 2010 johonkin yhteisöpalveluun (Facebook, Twitter ja vastaavat) oli rekisteröitynyt 42 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista (kuvio 3). Yhteisöpalvelut kiinnostavat ennen kaikkea nuoria ja nuoria aikuisia. Peräti 83 prosenttia 16–24-vuotiaista ja 76 prosenttia 25–34-vuotiaista oli rekisteröitynyt jäseneksi, mutta 35–44-vuotiaista rekisteröityneitä oli vain 44 prosenttia. Vanhimmissa ikäryhmissä kiinnostus on vähäistä. Kaikissa ikäryhmissä naiset ovat hieman yleisemmin yhteisöpalvelujen jäseniä kuin miehet.

Kuvio 3. Yhteisöpalveluihin rekisteröityminen sukupuolen ja iän mukaan 2010

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus, Tilastokeskus.

Rekisteröityminen ei vielä sinällään tarkoita yhteisöpalvelujen aktiivista käyttämistä. Osa ihmisistä rekisteröityy pelkästä uteliaisuudesta tai palvelun tutun käyttäjän kutsusta, mutta ei kuitenkaan ala itse käyttää palvelua aktiivisesti. Yhteisöpalvelut ovat saaneet viimeaikoina paljon julkisuutta, mikä sekin herättää kiinnostusta niihin tutustumiseen.

Yhteisöpalveluja kuitenkin käytetään melko yleisesti – ja niitä käyttävät varsinkin nuoret. Kahdeksan prosenttia suomalaisista seuraa jotain yhteisöpalvelua useasti päivässä ja viidennes seuraa yhteisöpalveluja päivittäin (taulukko 2). Nuoret käyttävät yhteisöpalveluja yleisesti osana sosiaalista elämäänsä. Lähes joka viides 16–24 vuotias seuraa jotain yhteisöpalvelua useasti päivässä ja 44 prosenttia päivittäin. 25–34-vuotiailla vastaavat osuudet ovat vain hieman alhaisemmat. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä palvelujen aktiivinen käyttö on vähäistä. Kaikissa ikäryhmissä naiset käyttävät yhteisöpalveluja useammin kuin miehet.

Taulukko 2. Verkkoyhteisön 1) seuraaminen sukupuolen ja iän mukaan 2010, %-osuus väestöstä

Useita kertoja päivässä Päivittäin Viikoittain Harvemmin Ei seuraa enää
nainen mies kaikki nainen mies kaikki nainen mies kaikki nainen mies kaikki kaikki
16–24 27 19 23 46 43 44 8 15 12 3 4 3 1
25–34 20 13 16 44 44 44 10 9 9 7 5 6 1
35–44 10 5 7 19 17 18 10 13 11 5 7 6 1
45–54 2 1 2 11 8 10 8 8 8 9 7 8 2
55–64 2 1 1 6 2 4 4 5 4 6 3 4 1
65–74 1 0 0 2 2 2 1 2 2 0 2 1 0
Yhteensä 10 6 8 21 19 20 7 9 8 5 5 5 1
1) Facebook, Twitter ja vastaavat

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus, Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.12.2010