Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Perusturvan kasvava aukko – tulottomien kotitalouksien määrä kasvaa

  1. Tulottomia kotitalouksia 20 000
  2. Tulottomuus kestää yhä kauemmin
  3. Työvoimapolitiikan muutokset taustalla
  4. Tulottomuus keskittyy nuorten kotitalouksiin
  5. Syrjäytymisen uhka

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tulottomuus kestää yhä kauemmin

Tulottomien määrän tutkimiseen voidaan käyttää myös Tilastokeskuksen tulonjakotilaston kokonaisaineistoa. Sen mukaan vuonna 2005 oli 12 000 sellaista asuntokuntaa, jolla ei ollut lainkaan valtionveronalaisia tuloja. Vuonna 2009 tällaisten asuntokuntien lukumäärä oli 20 100.1 (Taulukko 3.) Tällaisessa tarkastelussa kriteeri on ankarampi kuin edellisissä yhden kuukauden rekisteritietoihin perustuvissa laskelmissa: veronalaisia tuloja ei ole yhdenkään kuukauden aikana vuodessa. Siitä huolimatta esimerkiksi vuoden 2009 luku on jonkin verran suurempi kuin marraskuun 2009 asumistukirekisteristä saatu luku.

Kelan rekisteriaineiston avulla voidaan tehdä myös paneelitarkastelu, jossa katsotaan samojen kotitalouksien toistumista aineistossa. Se osoittaa, että on olemassa "pitkäaikaistulottomuutta". On tuhansia tapauksia, joissa tulottomuus on jatkunut vuodesta toiseen, tämän suppean aineiston perusteella kolmekin vuotta.

Kuten taulukosta 2 ilmenee, marraskuussa 2009 oli yli 8 000 kotitaloutta, jotka olivat tulottomia myös vuotta aikaisemmin. Kolme vuotta aikaisemmin heistä oli tulottomia noin 2 500.

Taulukko 2. Pitkäaikaistulottomuus.

Yhdistelmä Lukumäärä
(kotitalouksia)
Tuloton 2006 ja 2009 2 479
Tuloton 2007 ja 2009 4 592
Tuloton 2008 ja 2009 8 090

Lähde: Kelan asumistukirekisteri ja opintotukirekisteri.

 

Taulukko 3. Tulottomat asuntokunnat vuosina 2005–2009.

Vuosi Asuntokuntia
2005 12 124
2006 12 835
2007 14 674
2008 16 989
2009 20 073

Lähde: Tilastokeskuksen tulonjakotilaston kokonaisaineisto.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011