Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Sairaus – fakta vai kokemus?

  1. Tiedon kaksi tyyppiä
  2. Myös faktakysymys vaatii tulkintaa ja arviointia
  3. "Ei kerta kaikkiaan tullut mieleen"
  4. "Ei se semmoinen oikea sairaus ole"
  5. Tosiasiatieto – voiko sitä saada?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


"Ei se semmoinen oikea sairaus ole"

Pitkäaikaissairauksia koskevalla kysymyksellä etsitään faktamaista tietoa, mutta testauksessa havaittiin, että tarkkojen määritelmien lukemisesta huolimatta vastaaminen edellyttää henkilön omaa tulkintaa terveysongelmiensa laadusta. Tulkinta tehdään erityisesti suhteessa vastaajan käsitykseen pitkäaikaisuudesta ja sairauden käsitteestä sekä kysymisen kontekstiin eli työvoimatutkimukseen.

Avoimessa kysymyksessä vastaajat tulkitsivat pitkäaikaissairauden tarkoittavan jokapäiväistä elämää haittaavia, diagnosoituja ja lääkehoitoa vaativia sairauksia. "Sairauden tunteen" puuttuminen suodatti sellaisia terveysongelmia, jotka vaivasivat vastaajaa, mutta jotka eivät vastaa hänen mielikuvaansa "oikeista" terveysongelmista. Pitkäaikaissairauden tarkka määritteleminen ei välttämättä vaikuta vastaamiseen, jos vastaaja ei miellä ongelmaansa pitkäaikaiseksi terveysongelmaksi. Lisäksi kysymisen konteksti eli työvoimatutkimus vaikutti selvästi sairauden tulkintaan. Moni vastaaja suodatti terveysongelmiaan pois sillä perusteella, etteivät ne vaikuta työstä suoriutumiseen.


H: "Hengityselimistön sairaus?"
N1: "Tämmöinen allerginen tapa, mutta en mä sitäkään pitäis sairautena kun ei se estä [– –] Se ei tullut mieleen kun mä ajattelin, että pitkäaikaissairaus on semmoinen, mistä on diagnoosia ja mitkään allergiatestithän mulle ei oo koskaan näyttäneet mitään allergiaa [– –] Nenä on vaan tukossa ja sitä on tutkittu ja siihen on määrätty lääkkeitä [– –] Ajattelen, että se on enemmän haitta kuin sairaus, se ei oo tauti vaan se on riesa."
– – –
H: "Käsiin liittyvä tuki- ja liikuntaelimistön vaiva?"
M2: "Joo, käsissä on puutuneisuutta, mutta mä hoidan sitä hierojalla [– –] Mut ei sitä oo diagnosoitu, oon käynyt kaikki nikamakuvaukset läpi mut se ei oo sairaus, se ei estä mun työntekoa."

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011