Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Puhelimen ja netin yhteiskäyttö tiedonkeruussa sopii parhaiten hyvin koulutetuille

  1. Yksivaiheisen nettitiedonkeruun vastausosuus 18 prosenttia
  2. Yhdistelmäkeruussa vain neljännes vastasi netissä
  3. Puhelin- ja nettikeruun yhdistelmässä suurempi kato kuin puhelinkeruussa
  4. Hyvä koulutus lisää vastaamishalua
  5. Tulokset avaavat tietä uusille tiedonkeruutavoille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Hyvä koulutus lisää vastaamishalua

Eräs suurimmista osallistumistapojen eroista liittyy koulutukseen. Niin Kuluttajabarometrin normaalikeruussa (puhelinhaastattelu) kuin yhdistelmäkokeilussa (puhelin ja netti) parhaiten vastasivat korkeimmin koulutetut (taulukko 2). Varsinkin keskiasteen koulutuksen suorittaneiden osallistuminen on yhdistelmäkeruussa selvästi vähäisempää kuin puhelinhaastattelussa.

Pelkän perusasteen suorittaneiden ryhmä vastasi netissä heikosti, mutta sen kokonaisvastausosuus ei laskenut kovin paljon – siitä kiitos puhelinhaastattelijoille. Korkea-asteen suorittaneiden nettilomakevastaajien määrä läheni jo puhelinvastaamista, mutta kokonaisuudessaan heidän vastausasteensa pieneni.

Taulukko 2. Haastateltujen osuus puhelinhaastattelussa ja puhelin- ja nettikeruun yhdistelmässä koulutusasteen mukaan vuoden 2011 maaliskuussa. Prosenttia puhelinnumerollisista kohdehenkilöistä.

Tiedonkeruutapa Perusaste Keskiaste Korkea-aste
%
Pelkkä puhelinhaastattelu 70 76 80
Tiedonkeruukokeilun nettisosuus 16 23 35
Tiedonkeruukokeilun puhelinosuus 52 47 39
Tiedonkeruukokeilu yhteensä 68 70 74

Lähde: Puhelinhaastattelukeskus. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012