Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kasvu rassaa kannattavuutta

  1. Informaatiosektorilla nopeasti myös kannattavuutta
  2. Teollisuudessa käyttökatteet romahtivat vuonna 2009
  3. Informaatiosektorin omavaraisuus kunnossa
  4. Pääomat kasvua vauhdittamaan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuudessa käyttökatteet romahtivat vuonna 2009

Suomen elinkeinorakenteessa teollisuus on erittäin merkittävässä asemassa. Käyttökatteen mediaani yli 10 hengen teollisuusyrityksissä pysytteli vuosina 2006–2008 noin 9 prosentin tuntumassa, mutta romahti talouskriisin seurauksena 6 prosenttiin vuonna 2009 (Kuvio 2).

Kuvio 2. Teollisuusyritysten käyttökatteen osuus liikevaihdosta 2006 – 2009, %

Lähde: Yritysten rakennetilasto. Tilastokeskus

On selvää että kasvavat teollisuusyritykset joutuvat tinkimään kannattavuudestaan kasvun vauhdittamiseksi. Tuotannollisen toiminnan kasvattaminen puolestaan edellyttää yleensä uusia investointeja.

Teollisuudessa toimivissa kasvuyrityksissä käyttökate on selvästi alhaisempi kuin koko toimialalla. Näin oli etenkin vuosina 2006 ja 2007, jolloin kasvuyritysten 8 prosentin käyttökate oli noin prosenttiyksikön koko teollisuustoimialan alapuolella. Vuosina 2008 ja 2009 kannattavuuserot teollisuuden kasvuyritysten ja muun teollisen toiminnan välillä olivat vähäisempiä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.2.2012