Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Me kaikki tarvitsemme ekosysteemejä joka päivä

  1. Ekosysteemitilinpidosta osa ympäristötilinpitoa?
  2. Kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin mittaamisen väline
  3. Tilastoyksikkönä ruuduista muodostuva alue
  4. Tileillä kuvataan tuotantoa ja terveydentilaa
  5. Kokeiluja tarvitaan
  6. Paikkatieto kaikkien eurooppalaisten ulottuville
  7. Soiden ekosysteemipalvelujen arvo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tileillä kuvataan tuotantoa ja terveydentilaa

Ekosysteemitilinpidon tilit kuvaavat ennen kaikkea erilaisten ekosysteemien tuottamia tuotteita ja palveluja. Metsät tuottavat puukuitua, polttopuuta, marjoja, sieniä, riistaa, sääntelypalveluita, virkistystä ja muita kulttuuripalveluita sekä tukipalveluita. Suuri osa näitä tuotteita ja palveluja voidaan luultavasti tilastoida olemassa olevien paikkatietojen avulla. Valtakunnan metsien inventaario on Suomen parhaita paikkatietoaineistoja.

Muita merkittäviä ekosysteemejä Suomessa ovat ainakin järvet, meren rannikot, tunturit, maatalousympäristöt ja rakennetut ympäristöt. Niiden ekosysteemipalveluita ja tuotteita voidaan ryhtyä tilastoimaan luonnonvarojen ja ympäristön tilan seurantatietojen avulla, joista suuri osa on paikkatietoja. Niitä on lueteltu Inspire-direktiivin liitteessä III.

Ekosysteemien terveydentilan tilastointi vastaa taloustilastojen pääoman käsitettä. Ekosysteemin terveydentilan keskeisin mittari on biomassan määrä. Tätä voidaan mitata niin satelliittikuva-aineistojen ja metsien osalta Valtakunnan metsien inventoinnin tietojen avulla. Pelkkä biomassa ei tietysti riitä ja asiantuntijat ovatkin kehitelleet tapoja laskea biodiveristeetti-indeksiä, joka mittaisi ekosysteemin biologista monimuotoisuutta. Muitakin ekosysteemien terveydentilaan liittyviä tekijöitä olisi varmasti otettava huomioon.

Tuotannon ja terveydentilan lisäksi on tilinpidossa esitettävä tietoja erilaisten ekosysteemien lukumääristä ja pinta-aloista alueittain. Ekosysteemitietoihin voidaan myös yhdistää muista tilastoaineistoista tietoja esimerkiksi taloudellisesta toiminnasta, työllisyydestä ja väestöstä ekosysteemin alueella tai sen läheisyydessä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.6.2012