Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Etnisyystiedon merkitys kasvaa maahanmuuton lisääntyessä

  1. Etninen ryhmä on tullut rodun ja heimon tilalle
  2. Kansainväliset suositukset ohjaavat etnisyyden tilastointia
  3. Kansainvälinen väestölaskentasuositus korostaa etnisyystiedon subjektiivisuutta
  4. Etnisyystietojen kerätään etenkin Pohjois-Amerikassa ja Itä-Euroopassa
  5. Suomessa ei laadita tilastoja etnisistä ryhmistä
  6. Suomessa kieli ja syntymämaa korvaavat etnisyystiedon puutetta
  7. Etnisistä ryhmistä tarvitaan enemmän tietoja Suomessakin
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Etnisyystietojen kerätään etenkin Pohjois-Amerikassa ja Itä-Euroopassa

Vuoden 2010 väestölaskennassa tieto etnisestä taustasta kerättiin 28:ssa UNECE:n jäsenmaassa. Lähes kaikki Itä-Euroopan maat ja entiseen Neuvostoliitoon kuuluneet maat keräsivät etnisyystiedon väestölaskennan yhteydessä. Myös kaikissa Baltian maissa sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa kerättiin tiedot etnisestä taustasta viimeisimmässä vuoden 2011 väestölaskennassa.

Tietoa ei kerätty 19 maassa. Niiden joukossa olivat Suomen lisäksi muut rekisteritietoja väestölaskennassaan käytävät maat: kaikki Pohjoismaat sekä Alankomaat, Belgia, Itävalta ja Slovenia. Etnisyystietoa ei myöskään yleensä kerätty vanhoissa EU-maissa kuten Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Portugalissa ja Maltassa. Myös Turkki ja Kirgisia jättivät keräämättä etnisyyttä kuvaavia tietoja. Erityisesti Saksassa ja natsi-Saksan miehittämissä maissa etnistä alkuperää koskevien tietojen keräämättä jättäminen liittyy siihen, että toisen maailmansodan aikana väestörekisteritietoja käytettiin kansanmurhan uhrien tunnistamiseen. Vainojen kohteina eivät olleet pelkästään juutalaiset, vaan mm. romanit ja monet muut etniset vähemmistöt.

Viron vuoden 2011 väestölaskennassa tiedot kysyttiin lomakkeella, jonka saattoi täyttää myös internetissä. Tulosten mukaan viroa äidinkielenään puhui 68,5 ja venäjää 29,6 prosenttia väestöstä. Etnisesti virolaisiksi itsensä ilmoitti 69,7 ja venäläiseksi 25,2 prosenttia. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että myös muissa etnisissä ryhmissä oli paljon venäjänkielisiä. Esimerkiksi valkovenäläisistä 86 prosenttia, ukrainalaisista kaksi kolmasosaa ja latvialaisistakin lähes 40 prosenttia ilmoitti äidinkielekseen venäjän. (Statistics Estonia 2012.)

Isossa-Britanniassa etniset ryhmät määritellään osittain rodun ja osittain kansallisuuden perusteella. Kansallisen identiteetin tilastoinnissa on valittavana Englannin, Walesin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin lisäksi myös brittiläinen identiteetti. Lisäksi Ison-Britannian laskennassa on mahdollista valita useita kansallisia identiteettejä ja etnisiä ryhmiä. (Ethnicity... 2011.)

Yhdysvalloissa vuoden 2010 väestölaskennassa kerättiin tieto sekä rodusta (race) että espanjalaisesta tai latinalaisesta taustasta (Hispanic or Latino origin). Aikaisemmin myös luokka "hispanic" tai "latino" muodostivat oman rotukategorian. (Ennis ym. 2011; ks. oheinen kuvio.)

 

Kuvio. Yhdysvaltojen väestö rodun mukaan 2010. Prosenttia.

Lähde: U.S. Census Bureau. 2010 Census. QT-P3 Race and Hispanic or Latino Origin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013