Paikallishallinnon palkkatiedustelu

Paikallishallinnon palkkatiedustelussa kerätään paikallishallinnon henkilöstön kuukausi- ja tuntipalkkatiedot. Lisäksi tiedustelussa kerätään tietoja kuntien ja kuntayhtymien toimipaikoista, toimialoista, toiminnan sijainnista sekä henkilötyövuosista. Tiedustelu lähetetään vuosittain marraskuussa kaikille kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille.

Hyvinvointialueiden ja -yhtymien osalta edellä listatut toimipaikkoja koskevat tiedot on kerätty
erillisessä Yritysrekisterin toimipaikkatiedustelussa. Hyvinvointialueiden ja -yhtymien uusia toimipaikkoja on kuitenkin mahdollista ilmoittaa myös paikallishallinnon palkkatiedustelussa.

Vastaa kyselyyn

Kysyttävistä tiedoista tuotetaan paikallishallinnon palkkatilastoja, joilla seurataan muun muassa toteutunutta ansiokehitystä.

Työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä muussa edunvalvonnassa. Tuloksia käytetään myös kunta- ja hyvinvointialuesuunnittelussa.

Näin vastaat

Yleiset vastausohjeet

Kirjaudu lomakkeelle painikkeesta Siirry vastaamaan Tilastokeskuksen lähettämillä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. ⁠

Ilmoita toimipaikkatiedot ennen palkkatietoja.

Toimipaikkatietojen vastausohjeet ja tietuekuvaus
Palkkatietojen vastausohjeet ja tietuekuvaukset

Vastaajille lähetetyt kirjeet

Olemme lähettäneet kyselyn vastaajille kirjeen, kun kysely alkoi. Tutustu kirjeeseen!

Tarvitsetko apua?

Apua vastaamiseen
Käyttäjätunnukset ja salasanat
Tiedustelut tietosisällöstä

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Mihin tietoja käytetään?
Voinko päivittää toimipaikat tiedostonsiirtona?
Miten toimipaikka määritellään?
Miten henkilötyövuosi määritellään?
Kuinka osa-aikaisuus ilmoitetaan?
Miten palkan täysimääräisyystieto ilmoitetaan?
Lisän muuntaminen kuukausitasolle
Vuositasoiset lisät
Miten ja miksi maksujaksot ilmoitetaan?
Maksujaksokertoimet
Virheellinen maksujakso johtaa tietojen vääristymiseen
Tiedustelukuukautta myöhempi maksuajankohta

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.