Industrins miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tymm/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Industrins miljöskyddsutgifter beskriver efterfrågan på miljöskydd inom industrin. I statistiken anges storleken av industrins miljöskyddsinvesteringar och driftsutgifter till följd av miljöskydd efter näringsgren. Utgifterna har också specificerats efter användningsändamål i luftvård, vattenvård och avfallshantering.

Uppgiftsinnehåll

Miljöskyddsutgifter för industri, gruvdrift samt energi- och vattenförsörjning. Investeringarna i miljöskydd och deras andel av alla fasta investeringar, drifts- och underhållsutgifter, förvaltnings- och forskningsutgifter för miljöskydd samt ersättningar. Investeringar och driftsutgifter fördelade på luft, vatten, avfall och mark samt annat miljöskydd. Registeruppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda. Uppgifterna efter näringsgren är offentliga.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen. Klassificeringen av miljöskyddsåtgärder och -kostnader CEPA.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Urvalsenkät direkt till företagens arbetsställen, omkring 2 000 arbetsställen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Tidsserie

Uppgifter fr.o.m. år 1992.

Nyckelord

avfallshantering, investeringar, kostnader, luftvård, miljöekonomi, miljöskydd, miljövård, miljövårdsinvesteringar, miljövårdsutgifter, näringsgrenar, tillverkning, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tymm/yht_sv.html


Senast uppdaterad 27.10.2017