Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Värdet av energiimporten ökade med 116 procent under januari–september

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2022, 3:e kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick värdet av den finska importen av olika energiprodukter till 14 miljarder euro under januari–september 2022. Detta är 116 procent mer än året innan. Till ökningen bidrog högre importpriser på energinyttigheter. Däremot både ökade och minskade importvolymerna av energinyttigheter. Importvolymen av råolja ökade med 32 procent jämfört med året innan. Importvolymen av el minskade med 17 procent och importen av naturgas med 48 procent från året innan. Rysslands andel av värdet av importen av energiprodukter fortsatte att minska under tredje kvartalet 2022.

Huvudpunkter

 • När det gäller energiprodukterna var importen av råolja (inkl. flytande naturgas) störst när man ser till värdet. Importen uppgick till 5,4 miljarder euro under januari–september 2022. Importen av råolja uppgick till 7,5 miljoner ton, dvs. 32 % mer än året innan.
 • Elimporten uppgick under januari-september 2022 till 15 TWh, vilket är 17 % mindre än året innan, även om importvärdet steg med 109 %. Exporten av el uppgick till 5,3 TWh, dvs. 7 % mer än året innan. Elimporten från Ryssland upphörde i maj 2022.
 • Under januari–september 2022 importerades 1,4 miljoner ton stenkol, dvs. 73 % mer än året innan.
 • Volymen av naturgasimporten minskade under januari–september 2022 med 48 % från året innan, även om värdet av naturgasimporten steg med 140 %. Importen av rörgas från Ryssland upphörde i maj 2022.
 • Under januari–september var värdet av energiexporten 5,8 miljarder euro, vilket är 100 % mer än året innan. Mest exporterades motorbensin (2,3 miljarder euro) och mellandestillat (1,7 miljarder euro).

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
21.12.2022

Energi import, värde 2015Q1-2022Q3*

21.12.2022

Energi export, värde 2015Q1-2022Q3*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
21.12.2022

Energi import och export, kumulativ kvantitet fr.o.m. början av året, 2022Q3*

21.12.2022

Energi import och export, kumulativ värde fr.o.m. början av året, 2022Q3*

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  kvartal
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   kvartal
   Uppdaterad:

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Aira Hast
   överaktuarie
   029 551 3394
   Övriga experter
   Ansvarig avdelningschef