Handelns bokslutsstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Handelns bokslutsstatistik beskriver hur resultatet av handelns olika näringsgrenar bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningsstruktur. Variablerna är resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal, som beräknats på basis av dem.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna