Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 22.2.2012

De stora företagen stod för ökningen av omsättningen inom handeln år 2010

Enligt Statistikcentralen var omsättningen för handelns företag 115,8 miljarder euro år 2010. Omsättningen ökade med 7,3 miljarder euro från året innan, dvs. med 6,7 procent. Av ökningen härstammade 92 procent från stora företag, vars omsättning steg med hela 6,7 miljarder euro från året innan. Omsättningen för de företag som enligt EU-definitionen klassas som sme-företag ökade däremot med bara 0,6 miljarder euro. Sme-företagens omsättning täckte 37 procent av omsättningen inom handeln.

Omsättningen inom handeln efter storleksklass 2008–2010

Omsättningen inom handeln efter storleksklass 2008–2010

Handelns lönsamhet förbättrades något från året innan, både i euro och procent, med undantag av försäljningsbidragsprocenten som försämrades med 0,4 procentenheter. Försäljningsbidraget uppgick till 26,2 miljarder euro inom handeln, vilket var 22,6 procent av omsättningen. Sme-företagens försäljningsbidrag utgjorde något över hälften av handelns försäljningsbidrag. Enligt de granskade nyckeltalen var sme-företagens verksamhet något mer lönsam än de stora företagens verksamhet. Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 1,5 miljarder euro både i de stora företagen och i sme-företagen.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät och officiella bokslutsuppgifter.


Källa: Handels bokslutsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila 09 1734 3754, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 22.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2012-02-22_tie_001_sv.html