Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.11.2014

Investeringarna ökade i Egentliga Finland och minskade i Österbotten från året innan

Enligt Statistikcentralens statistik över regional ekonomi inom lantbruket för år 2012 gjordes de största lantbruksinvesteringarna i Egentliga Finland och Södra Österbotten. Lantbruksinvesteringarna uppgick i Egentliga Finland till ett värde av 147,2 miljoner euro och i Södra Österbotten till 146,6 miljoner euro.

Strukturen för investeringar inom lantbruket efter landskap 2012, %

Strukturen för investeringar inom lantbruket efter landskap 2012, %

I tretton landskap låg investeringarnas tyngdpunkt på maskiner, apparater och transportmedel. Det gällde särskilt i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Nyland där dessa investeringars andel av värdet på de totala investeringarna varierade mellan 60 och 63 procent. I sex landskap låg investeringarnas tyngdpunkt på lantbruksbyggnader. Speciellt i Lappland, Kajanaland, Österbotten och på Åland byggdes lantbruksbyggnader, vilkas andel var 61–72 procent av de totala investeringarna.

Djurinvesteringarnas andel av de totala investeringarna var störst i Södra Savolax och Norra Österbotten, dvs. fyra procent av alla investeringar. Övriga investeringar omfattar investeringar i jordförbättring och anskaffning av datorer för jordbruket. Investeringar i jordförbättring gjordes i Lappland och på Åland.


Källa: Statistik över regional ekonomi inom lantbruket, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sirpa Paltemaa 029 551 3304, lantbruksstatistik@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/2012/mtalt_2012_2014-11-20_tie_001_sv.html