tk-icons
Sivuston näkymät

Isälle koti ja perhe tärkeintä – lasten kanssa etenkin liikutaan

8.11.2019
Kuva: Shutterstock

Yli 40 prosenttia isistä oli harrastanut lastensa kanssa liikuntaa tai urheilua vuoden aikana, kertoo vuoden 2017 vapaa-aikatutkimus. Suosittua on myös erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, museoissa ja näyttelyissä käyminen ja urheilukilpailujen katsominen.  

Yhdeksän kymmenestä miehestä, joiden perheeseen kuuluu kotona asuvia alle 18-vuotiaita lapsia, pitää kotia ja perhettä hyvin tärkeänä elämänalueena. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 2017 toteuttamaan vapaa-aikatutkimukseen.

Lähes joka kymmenes isä kokee kodin ja perheen melko tärkeäksi (kuvio 1). Täysin yhdentekevä koti ja perhe ei ole kenellekään vapaa-aikatutkimukseen osallistuneelle isälle.

Vaikka työ ja ystävät ovat isälle myös tärkeitä elämänalueita, niiden merkitys on kuitenkin selvästi vähäisempi: 37 prosenttia isistä piti työtä erittäin tärkeänä elämänalueena. Ystäviä piti erittäin tärkeänä 43 prosenttia.

Kuvio 1. Perheen, työn ja ystävien tärkeys isälle 2017, prosenttia
Kuvio 1. Perheen, työn ja ystävien tärkeys isälle 2017, prosenttia
Lähde: Tilastokeskus, vapaa-aikatutkimus

Isät harrastavat yhdessä lastensa kanssa – liikunta suosituinta

Mitä isät ja lapset harrastavat yhdessä? Vapaa-aikatutkimuksessa on kysytty, kenen kanssa on harrastanut liikuntaa, käynyt katsomassa urheilukilpailuja, käynyt elokuvissa, konserteissa tai muissa esittävän taiteen kulttuuritilaisuuksissa, tai näyttelyssä tai museossa. Tarkastelemme, ovatko isät harrastaneet kyseisiä asioita yhdessä lastensa kanssa.

Liikunta on kysytyistä harrastuksista suosituin: yli 40 prosenttia isistä oli harrastanut lastensa kanssa liikuntaa tai urheilua vuoden aikana (kuvio 2).

Suosittua on myös erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, museoissa ja näyttelyissä käyminen ja urheilukilpailujen katsominen. 

Kuvio 2. Isä harrastanut yhdessä lapsensa kanssa 12 kuukauden aikana 2017, prosenttia
Kuvio 2. Isä harrastanut yhdessä lapsensa kanssa 12 kuukauden aikana 2017, prosenttia
Lähde: Tilastokeskus, vapaa-aikatutkimus

Lapset vastaavat: Isät liikkuvat luonnossa

Miltä isän harrastukset näyttävät lapsen silmin? Hyödynnämme 10–17-vuotiaiden lasten antamia vastauksia vanhempiensa harrastuksista.

Isät ovat hyvin luonto- ja liikuntakeskeisiä: reilusti yli puolella lapsista isät harrastavat luonnossa liikkumista, maalla tai mökillä olemista sekä liikuntaa tai urheilemista (kuvio 3).

Melko harvalla lapsella on jotain luovaa kulttuuritoimintaa harrastava isä. Soittamista harrastava isä on joka kahdeksannella lapsella. Hyvin harvan lapsen isä harrastaa laulamista tai kuvataiteita.

Kuvio 3. Isä harrastaa 2017, 10–17-vuotiaiden lasten vastaukset, prosenttia
Kuvio 3. Isä harrastaa 2017, 10–17-vuotiaiden lasten vastaukset, prosenttia
Lähde: Tilastokeskus, vapaa-aikatutkimus

Isä esimerkkinä lapsen harrastuksille

Isän harrastuksella on merkitystä lapsen harrastuneisuudelle: jotain soitinta soittavista lapsista yli neljänneksellä on myös soittava isä. Silloin kun lapsi ei harrasta soittamista, vähemmän kuin joka kymmenes isistä soittaa.

Yli 40 prosenttia lapsista ilmoittaa, että isä harrastaa kirjojen lukemista. Isän esimerkki näkyy soittamisen ohella myös lasten lukemisharrastuksessa.

Kuudesosa lapsista on himolukijoita, jotka olivat lukeneet vähintään 10 kirjaa puolen vuoden aikana. Heidän isistään yli puolet harrastaa myös kirjojen lukemista. Alle 10 kirjaa lukeneiden lasten isistä pienempi joukko, 40 prosenttia, lukee kirjoja.

 

Kirjoittajat työskentelevät erikoistutkijoina Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä.

Tutustu myös Tilastokeskuksen tietopalvelun kokoaman Isät tilastoissa 2019 -sivun tietoihin

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Blogi
15.5.2020
Timo Ruuskanen

Vapaa-aikatutkimuksen perusteella nuorempien ikäluokkien tulisi muuttaa korona-aikana aikaisempia liikuntatottumuksiaan säilyttääkseen aikaisemman harrastamisen volyymin. Vanhempia ikäluokkia korona näyttäisi kohtelevan tässä suhteessa suopeammin.

Artikkeli
19.2.2020
Hannu Pääkkönen

Vaikka valtaosalle suomalaisista arki näyttäytyy yhä mielen­kiintoisena, on arki muuttunut 2000-luvun aikana ikävystyttävämmäksi, raskaammaksi ja kiireisemmäksi, kertoo vapaa-aika­tutkimus. Sekä ansiotyö että sen puute heijastuvat arjen kokemiseen. Lähes puolet yli 14-vuotiaista koululaisista ja opiskelijoista pitää arkeaan raskaana. Osuus on enemmän kuin kaksin­kertaistunut 15 vuodessa.

Artikkeli
14.2.2020
Kaisa Saarenmaa

Ikäihmiset ovat jatkaneet lehtitilauksiaan ja radion ja television seuraamista samalla kun nuoremmat, koulutetut ja kieli­taitoiset suomalaiset kuluttavat yhä suuremman osan media­sisällöistä netin välityksellä, käy ilmi Tilasto­keskuksen vapaa-aika­tutkimuksesta. Korkea­koulutetuilla on muita paremmat resurssit niin perinteisen median kuin netti­sisältöjenkin kuluttamiseen. Median käyttö­tapoihin vaikuttavat vastaajan ikä, koulutus ja tulotaso.

Artikkeli
5.12.2019
Tarja Nieminen

Monet vanhemmat kokevat, että työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu melko hyvin. Työaikakysymykset ovat kuitenkin keskeisiä  lapsiperheen vanhempien jaksamisen kannalta. Tilastokeskuksen Työn ja perheen yhteensovittaminen 2018 -tutkimuksessa selvitettiin lapsiperheiden vanhempien kokemuksia työaikajoustoista.

Artikkeli
28.11.2019
Riitta Hanifi

Sukulaisia, ystäviä ja naapureita tavataan nyt harvemmin kuin 2000-luvun alussa. Tilastokeskuksen vapaa-aika­tutkimuksen mukaan myös niiden sukulaisten ja ystävien määrä, joihin pidetään säännöllisesti yhteyttä, on pienentynyt. Päivittäinen yhteyden­pito ystäviin puhelimitse tai internetin kautta on lisääntynyt, toden­näköisesti sosiaalisen median vaikutuksesta.