tk-icons
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Bkt-uudistus tuo esiin EU-maiden erot

23.10.2014
Paula Koistinen-Jokiniemi. Kuva: Loviisa Läärä, Tilastokeskus, Tieto&trendit-blogi

EU:n jäsenmaat ovat siirtyneet tänä syksynä bruttokansantuotteen tilastoinnissa uuteen EKT 2010 -tilinpitojärjestelmään. Uudistuksen seurauksena EU-maiden ’kansantulokakku’ on nyt aiemmin tilastoitua suurempi.

Merkittävin osa uudistusta on tutkimus- ja kehittämismenojen käsittely investointeina eikä enää juoksevina kuluina. Kirjausmuutos heijastaa t&k-toiminnan ja yleensäkin aineettomien investointien merkityksen kasvua tuotantoprosessissa.

Useimpien jäsenmaiden kansantuote on nyt suurempi valtaosin EKT 2010-menetelmämuutosten takia. Tilinpitolaskelmia on samalla parannettu ottamalla käyttöön uusia tai ajantasaisempia tietolähteitä ja yhdenmukaistamalla laskentaa Eurostatin vaatimusten mukaisesti. Laskennan yhdenmukaistamiseen kuuluu esimerkiksi Suomen tapauksessa korjausrakentamisen tason uudelleen arviointi uusien tietolähteiden valossa tai laittoman talouden vaikutuksen estimointi niissä maissa, joiden bkt-laskelmista se oli tähän asti puuttunut.

Näiden parannusten ja EKT 2010-menetelmämuutosten yhteenlaskettu bkt-vaikutus oli Eurostatin mukaan suurin Kyproksessa (9,5 prosenttia), Hollannissa (7,6 prosenttia) ja Ruotsissa (5,5 prosenttia). Kyproksen iso muutos johtuu pääosin siitä, että laskelmissa on voitu hyödyntää mm. viimeisimmästä väestölaskennasta saatuja uusia tilastotietoja.

Menetelmämuutosten ja tilastollisten parannusten vaikutukset bruttokansantuotteen tasoon 2010, prosenttia

Menetelmämuutosten ja tilastollisten parannusten vaikutukset bruttokansantuotteen tasoon 2010

Lähde: Eurostat

EU-keskiarvon eli 3,7 prosentin yläpuolella oli lisäksi viisi muuta maata eli Britannia (4,9 prosenttia), Suomi (4,7 prosenttia), Tšekki (4,3 prosenttia), Irlanti (4,2 prosenttia) ja Portugali (4,2 prosenttia). 

T&k-toiminnan kirjausmuutos nosti bruttokansantuotteen tasoa kaikissa EU-maissa, mutta kärkikolmikko erottui selvästi: Suomessa ja Ruotsissa sen vaikutus oli vuonna 2010 suurin, 4 prosenttia, ja seuraavana oli Irlanti 3,5 prosentilla. Muutoksen suuruus johtui t&k-toiminnan suhteellisen suuresta osuudesta näissä maissa.

Talouskasvusta kertoviin bruttokansantuotteen vuosittaisiin muutosprosentteihin uudistuksella ei sen sijaan ollut juurikaan vaikutusta.

Lisätietoa EKT 2010-uudistuksesta:
EKT 2010 -sivut
Tieto&trendit: Bkt:n taso nousee – mitä vaikutuksia Suomelle?

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
24.5.2019
Ville Vertanen

Miten yhteiskuntamme kehittyy, jos näkö­kulmana on digitaalinen talous, bio­talous, terveys, kulttuuri, turismi, kotityö tai luonnon­varat? Bruttokansan­tuotetta täydentävät ja tarkentavat taulukot tarjoavat päätöksentekijöiden käyttöön systemaattisia ja kansain­välisesti jaettuja mittareita.

Blogi
24.10.2018
Tuomas Rothovius

Bruttokansantuotteesta kertovien tietojen laadinta on tasapainoilua tietojen tarkkuuden ja nopeuden välillä. Yleiskuva talouden kehityksestä saadaan nopeasti, mutta tarkkoja tietoja joudutaan odottamaan.

Blogi
12.7.2018
Tuomas Rothovius

Kansantalouden tilin­pidon uusin tieto vuoden 2017 b­kt:n kasvusta tarkentui 2,8 prosenttiin aiemmasta 2,6 prosentin ennakkotiedosta. Rahassa ero tarkoittaa ainoastaan 321 miljoonaa euroa. Onko laskentaan käytetty kymmenien ihmisten työ­panos ollut turhaa?

Blogi
23.3.2018
Olli Savela

Varhaisin tilastomuistoni on 1960-luvun alusta, kun olin kansakoulu­ikäinen. Seisoin serkku­poikani kanssa vasta­valmistuneen kolmos­tien ylittävällä sillalla Hyvinkäällä. Seurasimme ohi­kulkevia autoja, jotka olivat matkalla Helsinkiin, oli Eläin­tarhan ajot.

Blogi
14.11.2017
Ida Peltonen

Kirjoitin elokuussa 2016 blogikirjoituksen tuotannon suhdannekuvaajan ylöspäin suuntautuvista revisioista. Nämä liittyivät erityisesti talouden suunnan käännökseen ja siihen, että pienet yritykset selvisivät taantumasta paremmin kuin suuret vienti­yritykset.