Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2015

Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan

Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 2,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen inledde 6 864 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2015. Antalet nya företag minskade med 6,6 procent jämfört med andra kvartalet 2014, då 7 350 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under andra kvartalet 2015.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 097 företag, dvs. 16,0 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 1 050 (15,3%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 984 (14,3%) nya företag.

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under andra kvartalet 2015, dvs. 2 537 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (624) och Egentliga Finland (556). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Åland (2,5%). Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest i Åland (20) och minskade mest i Nyland (-159).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2015 i Helsingfors ekonomiska region (2 380) och näst flest i Tammerfors (505) och Åbo (376) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst Ålands landsbygd (2,7%) och Mariehamns stad (2,7%) ekonomiska region. Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest i Ålands landsbygd ekonomiska region (20) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-132).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2015 i Helsingfors (1 321), näst flest i Esbo (333), Tammerfors (310), Vanda (238) och Åbo (230). Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest i Lojo (21) och minskade mest i Esbo (-42).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 384 under andra kvartalet 2015 och antalet nya aktiebolag 2 877. Till juridisk form var 49,3 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 41,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen lade 5 800 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2015. Jämfört med första kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 2,3 procent, då 5 939 företag lade ned sin verksamhet under första kvartalet 2014. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,7 procent under första kvartalet 2015.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 037, dvs. 17,9 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet 2015. Näringsgrenen verksamhet inom byggverksamhet lade 931 (16,1%) företag och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 896 (15,4%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 098) under första kvartalet 2015. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (562) och i Birkaland (540). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,9%). Jämfört med första kvartalet 2014 ökade antalet nedlagda företag mest i Satakunta (41) och minskade mest i Nyland (–93).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2015 i Helsingfors ekonomiska region (1 970) och näst flest i Tammerfors (433) och Åbo (398) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Joutsa ekonomiska region (2,8%). Jämfört med motsvarande kvartal år 2014 ökade antalet nedlagda företag mest i Björneborg ekonomiska region (41) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-107).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2015 i Helsingfors (1 035), näst flest i Esbo (267), Åbo (259), Tammerfors (242) och Vanda (238). Jämfört med första kvartalet år 2014 ökade antalet nedlagda företag mest i Åbo (40) och minskade mest i Helsingfors (-106).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 089 under första kvartalet 2015 och antalet nedlagda aktiebolag 2 035. Till juridisk form var 53,3 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,1 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2015, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2015/02/aly_2015_02_2015-10-21_tie_001_sv.html