Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2016

Grundandet av nya företag vänt uppåt

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 4,5 procent under första kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 7 015 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2016. Antalet nya företag ökade med en halv procent jämfört med andra kvartalet 2015, då 6 978 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,0 procent under andra kvartalet 2016.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 146 företag, dvs. 16,3 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 1 057 (15,1%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 041 (14,8%) nya företag.

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under andra kvartalet 2016, dvs. 2 609 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (628) och i Birkaland (594). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,2%). Jämfört med andra kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Norra Österbotten (72) och minskade mest i Birkaland (-39).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2016 i Helsingfors ekonomiska region (2 448) och näst flest i Tammerfors (475) och i Åbo (432) ekonomiska region. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Uleåborg (2,4%) och Rovaniemi (2,4%) ekonomiska regioner. Jämfört med andra kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Åbo ekonomiska region (54) och minskade mest i Jyväskylä ekonomiska region (-38).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2016 i Helsingfors (1 292), näst flest i Esbo (389), Vanda (298), Tammerfors (295) och Åbo (257). Jämfört med andra kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Vanda (57) och minskade mest i Helsingfors (-55).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 385 under andra kvartalet 2016 och antalet nya aktiebolag 3 009. Till juridisk form var 48,3 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 42,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen lade 5 438 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2016. Jämfört med första kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 4,5 procent, då 5 698 företag lade ned sin verksamhet under första kvartalet 2015. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,5 procent under första kvartalet 2016.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 028, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet 2016. Näringsgrenen verksamhet inom byggverksamhet 832 (15,3%) företag och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 745 (13,7%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 058) under första kvartalet 2016. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (487) och i Egentliga Finland (419). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,8%). Jämfört med första kvartalet 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (28) och minskade mest i Egentliga Finland (–139).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2016 i Helsingfors ekonomiska region (1 942) och näst flest i Tammerfors (393) och Åbo (279) ekonomiska region. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Forssa (2,0%) ekonomiska region. Jämfört med motsvarande kvartal år 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (37) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-113).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2016 i Helsingfors (1 085), näst flest i Esbo (287), Tammerfors (236) och Vanda (235). Jämfört med första kvartalet år 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (83) och minskade mest i Åbo (-95).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 438 under första kvartalet 2016 och antalet nedlagda aktiebolag 2 056. Till juridisk form var 49,7 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 37,8 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2016, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2016, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2016/02/aly_2016_02_2016-10-21_tie_001_sv.html