Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.4.2017

Grundandet av nya företag vänt uppåt

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en två procent under fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 9,1 procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 5 987 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016. Antalet nya företag ökade med två procent jämfört med fjärde kvartalet 2015, då 5 871 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,7 procent under fjärde kvartalet 2016.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom, 969 företag, dvs. 16,2 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 916 (15,3%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 735 (12,3%) nya företag. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nya företag mest inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (-65).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet 2016, dvs. 2 386 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (530) och i Birkaland (516). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,0%). Jämfört med fjärde kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Österbotten (41) och minskade mest i Södra Karelen (-11).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016 i Helsingfors ekonomiska region (2 249) och näst flest i Tammerfors (416) och i Åbo (358) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Ålands skärgård ekonomiska region (2,5%). Jämfört med fjärde kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Borgå ekonomiska region (38) och minskade mest i Tammerfors ekonomiska region (-39).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016 i Helsingfors (1 272), näst flest i Esbo (330), Tammerfors (280), Vanda (252) och Åbo (231). Jämfört med fjärde kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Borgå (36) och minskade mest i Vanda (-28).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 614 under fjärde kvartalet 2016 och antalet nya aktiebolag 2 892. Till juridisk form var 43,7 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 48,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen lade 5 239 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2016. Jämfört med tredje kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 9,1 procent, då 4 803 företag lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2015. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,5 procent under tredje kvartalet 2016.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 038, dvs. 19,8 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet 2016. Näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 778 (14,9%) företag och inom byggverksamhet lade 766 (14,6%) företag ned sin verksamhet. Jämfört med tredje kvartalet 2015 ökade antalet nedlagda företag mest inom handeln (127).

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 950) under tredje kvartalet 2016. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (468) och i Birkaland (466). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,7%). Jämfört med tredje kvartalet 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (177) och minskade mest i Kymmenedalen (–18).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2016 i Helsingfors ekonomiska region (1 833) och näst flest i Tammerfors (372) och Åbo (307) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Forssa ekonomiska region (1,9%). Jämfört med motsvarande kvartal år 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (153) och minskade mest i Kouvola ekonomiska region (-19).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2016 i Helsingfors (1 011), näst flest i Esbo (262), Tammerfors (217), Vanda (197) och Åbo (172). Jämfört med andra kvartalet år 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (114) och minskade mest i Kouvola (-18).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 542 under tredje kvartalet 2016 och antalet nedlagda aktiebolag 1 855. Till juridisk form var 48,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,4 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet (Korrigering 25.4.2017 kl: 12:45)

Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet (Korrigering 25.4.2017 kl: 12:45)

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2016, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2016, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2016/04/aly_2016_04_2017-04-25_tie_001_sv.html