Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2017

Antalet nya företag ökade i andra kvartalet år 2017

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med 1,9 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2017

Enligt Statistikcentralen inledde 7 309 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2017. Antalet nya företag ökade med 1,9 procent jämfört med andra kvartalet 2016, då 7 171 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,0 procent under andra kvartalet 2017.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 166 företag, dvs. 16,0 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom byggverksamhet inledde 1 017 (13,8%) nya företag sin verksamhet och inom handeln 980 (13,4%) nya företag. Jämfört med andra kvartalet 2016 minskade antalet nya företag mest inom handeln (-112).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under andra kvartalet 2017, dvs. 2 718 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (656) och i Egentliga Finland (608). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,3%) och Mellersta Finland (2,2%). Jämfört med andra kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Mellersta Finland (74) och minskade mest i Södra Savolax (-37).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2017 i Helsingfors ekonomiska region (2 571) och näst flest i Tammerfors (527) och i Åbo (404) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Östra Lappland ekonomiska region (3,1%). Jämfört med andra kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors ekonomiska region (67) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-35).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2017 i Helsingfors (1 396), näst flest i Esbo (404), Tammerfors (312), Vanda (303) och Åbo (263). Jämfört med andra kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (69) och minskade mest i Uleåborg (-34).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 577 under andra kvartalet 2017 och antalet nya aktiebolag 3 164. Till juridisk form var 48,8 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2017

Enligt Statistikcentralen lade 6 028 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2017. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,7 procent under första kvartalet 2017.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 108, dvs. 18,4 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet 2017. Näringsgrenen verksamhet inom byggverksamhet 895 (14,8%) företag och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 868 (14,4%) företag ned sin verksamhet. Jämfört med första kvartalet 2016 ökade antalet nedlagda företag mest inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (131).

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 253) under första kvartalet 2017. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (541) och i Birkaland (512). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,9%). Jämfört med första kvartalet 2016 minskade antalet nedlagda företag mest i Kajanaland (-9) och ökade mest i Nyland (271).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2017 i Helsingfors ekonomiska region (2 113) och näst flest i Tammerfors (407) och Åbo (341) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Övre Birkaland (2,0%) ekonomiska region. Jämfört med motsvarande kvartal år 2016 minskade antalet nedlagda företag mest i Forssa ekonomiska region (-19) och ökade mest i Helsingfors ekonomiska region (244).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2017 i Helsingfors (1 136), näst flest i Esbo (276), Vanda (265), Tammerfors (254) och Åbo (197). Jämfört med första kvartalet år 2015 minskade antalet nedlagda företag mest i Huittinen (-12) och ökade mest i Helsingfors (99).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 281 under första kvartalet 2017 och antalet nedlagda aktiebolag 2 080. Till juridisk form var 54,4 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 34,5 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2017, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2017/02/aly_2017_02_2017-10-24_tie_001_sv.html