Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2019

Antalet nya företag minskade och antalet nedlagda ökade

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3 procent under andra kvartalet 2019 jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nedlagda företag var nästan en och en halv gång fler under första kvartalet år 2019 jämfört med året innan.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet 2019

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet 2019

Nya företag, 2:a kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen inledde 8 381 företag sin verksamhet under april–juni år 2019. Antalet nya företag var 264, dvs. 3 procent, färre än under motsvarande period år 2018.

När man ser till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Inom denna näringsgren inledde 1 360 företag sin verksamhet, dvs. 16 procent av alla företag som startat under andra kvartalet. Näst flest nya företag fanns inom byggverksamhet, 1 057 företag, och tredje flest inom handeln, 885 nya företag. Antalet nya företag ökade mest inom näringsgrenen transport och magasinering (+212) och minskade mest inom handeln (–205) jämfört med andra kvartalet år 2018.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 302 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland, 783, och tredje flest i Egentliga Finland, 720. Antalet nya företag minskade mest i Norra Österbotten (–114) och ökade mest i Nyland (+41) jämfört med motsvarande period år 2018.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 123 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 635 företag och i Åbo ekonomiska region 524 företag. Antalet nya förtag minskade mest i Uleåborgs ekonomiska region (–88) jämfört med året innan och ökade klart mest i Helsingfors ekonomiska region (+59).

Sett till kommuner var antalet nystartade företag under det andra kvartalet år 2019 störst i Helsingfors, 1 619. Näst högst var antalet nya företag i Esbo, 511, Vanda, 418, Tammerfors, 413, och Åbo, 346. Jämfört med andra kvartalet år 2018 ökade antalet nya företag mest i Vanda (+62) och minskade mest i Uleåborg (-60).

Sett till juridisk form var antalet nystartade företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 136 och antalet nystartade aktiebolag 2 752 under andra kvartalet 2019. Till juridisk form var 61 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 33 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen lade 6 500 företag ned sin verksamhet under januari–mars 2019. Antalet nedlagda företag ökade rentav med 41 procent jämfört med första kvartalet år 2018, då omkring 1 900 färre företag lade ned sin verksamhet.

När man ser till näringsgren nedlade flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, dvs. 1 198 företag. Detta är 18 procent av alla företag som lade ned sin verksamhet under första kvartalet 2019. Näst flest nedlagda företag fanns inom handeln, 998 företag, och tredje flest inom byggverksamhet, 834 nedlagda företag. Inom alla övriga huvudnäringsgrenar, utom inom försörjning av el, gas, värme och kyla, ökade antalet nedlagda företag jämfört med motsvarande period året innan.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 540 företag. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland, 630, och tredje flest i Birkaland, 561. Bara i Mellersta Österbotten var antalet nedlagda företag färre än året innan (–3).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 2 397 företag, under första kvartalet år 2019. I Tammerfors ekonomiska region lades 469 företag ned och i Åbo ekonomiska region 437 företag. Jämfört med första kvartalet år 2018 ökade antalet nedlagda företag klart mest i Helsingfors ekonomiska region (+829) och minskade mest i Norra Satakunta ekonomiska region (–8).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det första kvartalet år 2019 störst i Helsingfors, 1 253 företag. Näst flest var antalet nedlagda företag i Esbo, 391, Tammerfors, 303, Vanda, 276, och Åbo, 263. Jämfört med året innan ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (+413) och minskade mest i Mäntsälä (–17).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 505 under första kvartalet 2019 och antalet nedlagda aktiebolag 2 378. Till juridisk form var 54 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 37 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet 2019

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet 2019

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2019/02/aly_2019_02_2019-10-25_tie_001_sv.html