Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Underhållsstödet

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Underhållsstödet
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Underhållsstöd är ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga underhållet för ett barn när barnet inte får underhållsbidrag av den förälder som är underhållsskyldig. FPA sköter också om indrivningen av obetalda underhållsbidrag. Statistiken över underhållsstödet ger en helhetsbild av det underhållsstöd som FPA betalar. Där presenteras statistik över mottagarna och de barn som omfattas av underhållsstödet samt över de underhållsstöd som betalats ut och de underhållsbidrag som drivits in.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: social trygghet, underhållsstöd, barn, barnfamiljer, indrivning av underhållsbidrag.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Underhållsstödet [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eltu/index_sv.html