Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Användning av oljeprodukter efter näringsgren 2011-2017, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 16 783 16 982 17 012 15 226 14 899 14 648 13 873
Skogsbruk 4 510 4 509 4 764 4 681 4 577 4 804 4 918
Utvinning av mineral 2 479 2 610 2 590 2 423 2 571 1 883 1 862
Livsmedelsindustri 2 385 2 380 2 160 2 039 1 887 1 723 1 969
Skogsindustri 9 850 8 785 6 251 5 828 5 302 6 508 6 483
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 211 408 193 597 214 297 202 451 185 748 215 275 228 856
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 16 608 12 049 9 635 8 929 11 828 6 702 6 569
Övrig industri 7 723 7 941 7 833 7 444 6 690 7 340 6 916
Energiförsörjning 14 380 14 174 9 697 10 319 11 227 14 140 11 813
Vatten- och avfallshantering 1 776 1 914 2 079 1 974 1 539 1 747 1 548
Byggverksamhet 29 744 28 018 32 536 29 996 25 224 26 733 28 469
Handel 1 715 1 875 1 649 2 038 642 763 701
Landtransport 60 311 62 847 54 972 45 440 46 502 55 959 49 704
Sjötransport 37 362 37 955 35 364 28 910 31 555 36 502 34 695
Lufttransport 41 109 35 905 41 715 41 622 43 229 42 470 43 766
Stödtjänster till transport och postverksamhet 464 495 633 712 630 729 728
Fastighetsverksamhet 1 520 1 391 1 130 1 186 1 931 2 229 2 090
Annan serviceverksamhet och förvaltning 17 061 15 844 17 462 16 957 16 559 19 065 17 226
Hushåller 90 965 91 326 88 292 87 022 87 490 90 261 88 612
Förändringar i lager 8 380 17 515 29 715 3 082 16 960 11 555 7 201
Utlandet 321 232 337 171 401 531 378 931 308 328 403 392 408 850
Statistiska differenser 28 928 15 757 19 831 27 236 2 996 1 991 3 727
TOTALT 926 702 876 020 961 495 918 291 828 324 943 319 948 728

Källa: Energiräkenskaper 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2017, Tabellbilaga 3. Användning av oljeprodukter efter näringsgren 2011-2017, TJ . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2017/entp_2017_2019-10-08_tau_003_sv.html