Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Energiräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industrins och hushållens energianvändning minskade år 2019
30.9.2021
Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands minskade med 1,6 procent från året innan och uppgick till 1 192 petajoule år 2019. Minskningen var störst när det gäller hushåll och industrin, där slutanvändningen av energi var 3 procent lägre än året innan. Hushållens energianvändning uppgick till 286 petajoule, vilket motsvarade en fjärdedel av den totala slutanvändningen. Industrins andel av slutanvändningen av energi var omkring 40 procent. Servicenäringarna använde något under en fjärdedel av energin, den största slutanvändaren var näringsgrenen transport och magasinering.

Beskrivning: Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö. Energiutbudet och -användningen presenteras enligt nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, energiräkenskaper, bränslen, energi.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/index_sv.html