Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Slutanvändning av el och värme efter näringsgren 2011-2017, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 5 768 6 219 5 907 6 030 5 976 6 226 6 253
Skogsbruk . . 0 0 0 0 0
Utvinning av mineral 4 108 5 143 5 238 5 424 5 686 6 856 5 469
Livsmedelsindustri 11 818 11 104 11 853 12 571 13 105 14 031 13 889
Skogsindustri 110 608 105 020 100 580 90 566 90 327 88 037 90 603
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 39 002 40 735 40 240 37 178 36 500 43 030 42 244
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 28 402 28 103 29 321 31 963 33 651 32 518 32 797
Övrig industri 16 884 15 983 16 029 16 990 13 874 17 851 15 247
Energiförsörjning 37 233 38 555 37 044 36 918 34 183 36 998 58 874
Vatten- och avfallshantering 3 492 3 466 2 309 1 988 1 655 1 679 1 769
Byggverksamhet 1 256 1 324 1 360 1 558 1 339 1 497 1 620
Handel 15 840 22 313 21 388 19 798 22 577 22 786 22 888
Landtransport 4 070 5 549 5 471 5 357 5 118 5 198 5 657
Sjötransport 608 1 136 1 105 1 107 324 350 352
Lufttransport 347 931 1 005 993 742 784 735
Stödtjänster till transport och postverksamhet 5 413 4 911 4 284 4 718 2 254 2 536 2 624
Fastighetsverksamhet 23 151 14 955 16 329 16 553 13 222 14 310 14 675
Annan serviceverksamhet och förvaltning 51 968 57 331 55 245 56 008 56 017 58 827 61 619
Hushåller 140 388 150 145 144 408 142 454 140 095 151 691 150 707
Utlandet 13 694 5 922 6 753 13 158 18 439 11 372 6 404
Statistiska differenser 2 030 3 048 2 523 6 580 6 935 7 043 4 671
TOTALT 516 089 521 902 508 399 507 920 502 027 523 626 539 105

Källa: Energiräkenskaper 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2017, Tabellbilaga 5. Slutanvändning av el och värme efter näringsgren 2011-2017, TJ . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2017/entp_2017_2019-10-08_tau_005_sv.html