Publicerad: 1.10.2020

Energianvändningen inom industrin ökade med tre procent år 2018

Slutanvändningen av energiprodukter som finländarna använt i Finland och utomlands ökade med en procent från året innan och uppgick till 1262 petajoule år 2018. Största delen av energin användes av industrin, vars användning på 557 petajoule motsvarade nästan hälften av all slutanvändning av energiprodukter. Energianvändningen inom industrin ökade med 3 procent från året innan. Hushållens energianvändning uppgick till 295 petajoule, vilket var 2 procent mindre än året innan. Hushållens andel av den totala slutanvändningen av energiprodukter var 23 procent. Servicenäringarna använde 22 procent av energin, den största slutanvändaren var näringsgrenen transport och magasinering.

Slutanvändning av energi efter näringsgren 2017 och 2018, petajoule

Slutanvändning av energi efter näringsgren 2017 och 2018, petajoule

Användning av energiprodukter efter näringsgren 2018, TJ

  Stenkol- och torvprodukter Oljeprodukter Biobränslen Övriga bränslen (inkl. avfall) Elektrisk energi Värme Totalt
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 153 17 836 7 432 42 5 430 545 33 438
Utvinning av mineral . 2 177 68 4 5 206 200 7 655
Skogsindustri 8 379 6 544 170 230 184 574 69 700 20 978 460 405
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 38 831 203 002 17 559 578 955 25 010 18 617 881 974
Övrig industri 54 721 15 101 882 7 063 45 515 19 299 142 581
Energiförsörjning 124 538 11 692 145 443 317 133 21 132 37 444 657 382
Vatten- och avfallshantering 4 1 567 271 33 1 967 186 4 028
Byggverksamhet . 29 857 960 1 1 494 . 32 312
Trasnport och magasinering 8 133 883 7 505 340 7 457 3 321 152 514
Handel, övriga tjänster och administration 92 19 069 5 039 979 58 707 43 381 127 267
Hushåller 153 80 632 57 561 1 289 81 983 67 497 289 115
TOTALT 228 879 521 360 412 950 1 090 413 323 601 211 468 2 788 671

Källa: Energiräkenskaper 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Enni Sanasvuori 029 551 3058, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (112,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 1.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2018/entp_2018_2020-10-01_tie_001_sv.html