Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.10.2012

Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades under april–juni

Den offentliga sektorns inkomster ökade under andra kvartalet 2012 med 0,3 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Utgifterna ökade med 0,8 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, försvagades med 0,5 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Totalinkomsterna minskade med 2,5 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna förändrades inte från kvartalet innan. Under andra kvartalet 2012 visade den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning) ett överskott på 1,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltning och socialskyddsfonder.

Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) /nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Vid granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 82 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Mest minskade kapitalinkomsterna, produktions- och importskatterna samt inkomst- och förmögenhetsskatterna. Statens totala utgifter ökade med 315 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av utgifterna ökade andra löpande transfereringar samt insatsförbrukningen mest. Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 97 miljoner euro från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest. Arbetspensionsanstalternas kapitalinkomster minskade. Arbetspensionsanstalternas totala utgifter ökade med 402 miljoner euro. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna i form av pengar mest. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 117 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Mest ökade andra löpande transfereringar. Övriga socialskyddsfonders totala utgifter minskade med 116 miljoner euro. Mest minskade de sociala förmånerna i form av pengar. Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 386 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade marknadsproduktionen och andra löpande transfereringar mest. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 430 miljoner euro. Av utgifterna ökade insatsförbrukningen samt utbetalda löner och kollektiva avgifter mest.

Vid granskning av förändringar jämfört med kvartalet innan används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 3,9 procent från föregående kvartal. Av inkomsterna minskade produktions- och importskatterna samt inkomst- och förmögenhetsskatterna mest. Statens totala utgifter minskade med 1,4 procent från föregående kvartal. Av utgifterna minskade subventionerna och andra löpande transfereringar mest. Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,6 procent från föregående kvartal. Av inkomsterna ökade marknadsproduktionen och andra löpande transfereringar mest. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 0,1 procent från föregående kvartal. Av utgifterna ökade insatsförbrukningen och andra löpande transfereringar mest. Socialskyddsfondernas totala inkomster minskade med 3,4 procent från föregående kvartal. Av inkomsterna minskade kapitalinkomsterna och andra löpande transfereringar. Socialskyddsfondernas totala utgifter ökade med 0,8 procent från föregående kvartal. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna i form av pengar.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifterna från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongrensade tidsserierna. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 26.09.2012. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av december 2012.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (334,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 01.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2012/02/jtume_2012_02_2012-10-01_tie_001_sv.html