Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2014

Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,6 miljarder euro under oktober–december

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under fjärde kvartalet 2013 med 1,2 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,5 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,6 miljarder euro från året innan. Totalinkomsterna ökade med 1,2 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 0,5 procent från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2014 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 4,2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonder.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick till 11,7 miljarder euro och totalutgifterna till 14,6 miljarder euro under fjärde kvartalet. Statens totalinkomster ökade med 5,1 procent från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna minskade med 0,3 procent. Statens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,6 miljarder euro. Statens underskott uppgick till 2,9 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under fjärde kvartalet till 10,7 miljarder euro. De ökade med 0,8 miljarder euro, dvs. med 7,7 procent, från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade direkta inkomst- och förmögenhetsskatter osv. mest, dvs. med 0,7 miljarder, vilket är 20,2 procent från sista kvartalet året innan. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under fjärde kvartalet till 12,6 miljarder euro. De ökade med 0,4 miljarder euro, dvs. med 3,3 procent. Av utgifterna ökade den fasta bruttoinvesteringen och löntagarersättningarna mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,4 miljarder euro och var –1,9 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under fjärde kvartalet till 6,3 miljarder euro och totalutgifterna till 5,6 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,6 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,3 miljarder euro, dvs. med 6,2 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro och var 0,7 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under fjärde kvartalet till 4,4 miljarder euro. Förändringen av inkomsterna jämfört med motsvarande kvartal året innan var 1,5 procent. Ökningen av inkomster berodde på en ökning av erhållna socialskyddsavgifter. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,5 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 5,6 procent. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Socialskyddsfondernas underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 164 miljoner euro.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster ökade med 0,5 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter minskade på motsvarande sätt med 1,7 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med en procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 1,1 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 1,5 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 0,6 procent och utgifter med 2,0 procent från föregående kvartal.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 19.3.2014. Uppgifterna revideras nästa gång 11.7.2014.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Kirsi Peltonen 09 1734 3464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (408,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.03.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/04/jtume_2013_04_2014-03-31_tie_001_sv.html