Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Handelns bokslutsstatistik 2009

2009
Offentliggöranden