Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2021

Konsumenternas förtroende oförändrat – flest planer någonsin på att köpa bostad

Konsumenternas förtroendeindikator var i februari -0,8, då den i januari var -0,9 och i december -4,6. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 februari av 994 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget som försämrades i februari jämfört med januari. Övriga delfaktorer förbättrades något. Också jämfört med motsvarande period i fjol var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget nu sämre. De övriga tre delfaktorerna förstärktes klart på ett år.

I februari var konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin om ett år mycket ljusa och det fanns en hel del med planer på att använda pengar på kapitalvaror. Däremot var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget ganska dyster i februari. Förväntningarna på Finlands ekonomiska utveckling var på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland var oförändrade och på en ganska pessimistisk nivå i februari. De sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten förbättrades, men var fortfarande på en svag nivå. Konsumenternas uppskattning av tillväxttakten för konsumentpriserna under de kommande månaderna var i februari någotsånär oförändrad och klart under sitt medeltal.

I februari uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen fortsättningsvis är utmärkt. Tidpunkten ansågs gynnsam för att spara och även relativt bra för att köpa kapitalvaror och ta lån. Dessutom hade väldigt många fortfarande planer på att ta lån. Konsumenterna hade i februari fler planer på att köpa bostad än någonsin tidigare i mätningshistorien sedan år 1998. Många funderade också på att renovera hemmet under det följande året.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I februari var konsumenternas förtroende för ekonomin klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 4,2) och svagast i Västra Finland (-3,0). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän mest optimistiska (9,2). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-8,7). Bland företagare fick förtroendeindikatorn i februari värdet -4,9.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/02/kbar_2021_02_2021-02-25_tie_001_sv.html