Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.4.2008

Den officiella utsläppsinventeringen för år 2008 till klimatkonventionen

Mängden av Finlands växthusgasutsläpp motsvarade 80,3 miljoner ton koldioxid år 2006. Uppgifterna framgår av den utsläppsinventering som Statistikcentralen sänt till FN:s klimatkonvention.

Statistikcentralens uppgifter om utsläpp som rapporteras årligen i april används för uppföljning av åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Om dessa uppfyllts avgörs år 2014. Då räknar man samman de utsläpp som uppkommit under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, dvs. under åren 2008–2012. Summan av utsläpp minskar då man inkluderar nettoupptag av växthusgaser från atmosfären förorsakad av beskogning, avskogning och skogsvård. Från utsläppen kan man dessutom dra av utsläppsenheter som skaffats med Kyotomekanismer. Dessa utsläppsenheter har fåtts genom att bedriva utsläppshandel eller genomföra projekt som minskar utsläppen i andra industri- eller utvecklingsländer. Slutresultatet jämförs med den utsläppsmängd som är tillåten Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, vilket för Finland motsvarar 355 017 545 ton koldioxid (i genomsnitt ungefär 71,0 miljoner ton om året).

En ganska stor årlig variation är typisk för Finlands växthusgasutsläpp. Åren 1990–2006 var den genomsnittliga variationen fem miljoner ton och berodde i första hand på förändringar i energisektorns utsläpp (figur 1). Energisektorns utsläpp omfattas till största delen av utsläppshandeln, vilket gör det lättare att förbereda sig på att utsläppsmålet inte överskrids åren 2008–2012.

Ytterligare information om växthusgasutsläpp finns i den reviderade sammanfattningsrapporten på finska. Rapporten publicerades första gången i april 2007.

Figur 1. Finlands utsläpp av växthusgaser 1990–2006. Till växthusgasutsläpp räknas utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid och F-gaser till följd av människans verksamhet. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (ej med i figuren) är nettosänkor i Finland. Detta innebär att sektorn binder mera utsläpp, bl.a. i det växande trädbeståndet, än vad sektorn frigör till atmosfären. År 2006 motsvarade sektorns nettoupptag ungefär 33 miljoner ton koldioxid. Bara en del av nettoupptaget kan utnyttjas vid uppfyllandet av åtagandet enligt Kyotoprotokollet.

Figur 1. Finlands utsläpp av växthusgaser 1990–2006. Till växthusgasutsläpp räknas utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid och F-gaser till följd av människans verksamhet. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (ej med i figuren) är nettosänkor i Finland. Detta innebär att sektorn binder mera utsläpp, bl.a. i det växande trädbeståndet, än vad sektorn frigör till atmosfären. År 2006 motsvarade sektorns nettoupptag ungefär 33 miljoner ton koldioxid. Bara en del av nettoupptaget kan utnyttjas vid uppfyllandet av åtagandet enligt Kyotoprotokollet.

Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp (miljoner t CO2-ekv.) exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande ton koldioxid.

År Utsläppsklass
  Energiindustri Tillverknings-
industri och byggande
Samfärdsel Övrig energi Industripro-
cesser (exkl. F-gaser)
F-gaser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfall Totalt
1990 19,2 13,4 12,8 9,2 5,0 0,1 0,2 7,1 4,0 70,9
1991 19,0 12,9 12,5 8,9 4,6 0,1 0,2 6,7 4,0 68,7
1992 18,7 12,4 12,4 9,0 4,3 0,0 0,2 6,2 4,0 67,3
1993 21,5 12,5 12,0 8,6 4,3 0,0 0,2 6,2 4,0 69,3
1994 26,4 12,8 12,4 8,2 4,5 0,0 0,1 6,2 4,0 74,7
1995 24,1 12,3 12,2 7,8 4,5 0,1 0,1 6,3 3,9 71,3
1996 29,8 12,2 12,2 7,9 4,8 0,1 0,1 6,2 3,8 77,3
1997 27,4 12,4 12,8 7,9 5,0 0,2 0,1 6,2 3,7 75,8
1998 24,2 12,1 13,0 8,2 4,9 0,3 0,1 6,1 3,6 72,3
1999 23,7 12,1 13,2 7,9 5,0 0,4 0,1 5,9 3,5 71,7
2000 22,1 12,1 13,1 7,5 5,0 0,6 0,1 6,0 3,3 69,8
2001 27,5 11,6 13,3 7,7 5,0 0,7 0,1 5,8 3,2 75,0
2002 30,3 11,3 13,5 7,6 4,9 0,5 0,1 5,8 2,9 77,1
2003 37,2 11,7 13,7 7,6 5,2 0,7 0,1 5,7 2,8 84,8
2004 32,9 11,8 14,1 7,3 5,5 0,7 0,1 5,6 2,6 80,8
2005 22,0 11,5 14,1 7,1 5,3 0,9 0,1 5,6 2,4 69,0
2006 32,9 11,7 14,4 7,0 5,3 0,8 0,1 5,6 2,5 80,3

Tabell 2. Utsläpp och upptag inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i Finland (miljoner t CO2–ekv.). Utsläpp och upptag angivna i motsvarande ton koldioxid.

År Utsläppsklass
  Skogar Odlingsmarker Gräsområden Fält för torv-
produktion
Träprodukter Totalt
1990 -23,0 7,4 -2,5 0,6 -0,9 -18,4
1991 -37,6 5,6 -1,2 0,6 0,3 -32,2
1992 -31,4 5,4 -1,4 0,6 -0,2 -27,0
1993 -30,1 5,4 -1,0 0,6 -0,1 -25,1
1994 -22,9 5,2 -0,5 0,7 -0,8 -18,2
1995 -23,2 6,9 -1,0 0,7 -0,9 -17,5
1996 -32,2 7,1 -1,3 0,7 -1,0 -26,8
1997 -25,2 6,7 -1,0 0,7 -2,1 -20,9
1998 -22,7 6,1 -0,4 0,7 -1,8 -18,0
1999 -25,1 5,8 0,5 0,7 -2,0 -20,1
2000 -26,6 5,3 1,4 0,7 -1,3 -20,5
2001 -31,4 5,1 1,9 0,7 -0,3 -24,0
2002 -31,9 4,6 1,7 0,7 -0,4 -25,4
2003 -32,0 4,2 2,2 0,7 -0,9 -25,8
2004 -33,3 3,9 2,6 0,7 -0,8 -27,0
2005 -38,5 3,6 3,0 0,7 -0,3 -31,5
2006 -40,8 3,2 3,8 0,7 -0,4 -33,4
  • Utsläpp är positiva siffror, upptag negativa.

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Teemu Oinonen (09) 1734 2909, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Publikationen i pdf-format (307,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2008-04-18_tie_001_sv.html