Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2009

Vuoden 2007 viralliset päästöluvut Ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle

Tilastokeskus toimitti YK:n ilmastosopimukselle 8. huhtikuuta Suomen viralliset, vuotta 2007 koskevat kasvihuonekaasupäästöluvut. Vuonna 2007 päästöjä syntyi 78,3 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä. Tilastokeskus raportoi velvoitekauden ensimmäistä vuotta (2008) koskevan ennakkotiedon kasvihuonekaasupäästöistä EU:lle vuoden 2009 joulukuussa.

Täydellinen päästöinventaario vuodelle 2007

Tilastokeskuksen tuore julkaisu Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990-2007 on saatavilla Tilastokeskuksen internet-sivuilta. Julkaisu sisältää varsinaisten päästötietojen ohella erilaisia päästökehityksen indikaattoreita sekä tietoja eri maiden päästötrendeistä. Julkaisussa arvioidaan lisäksi Kioton velvoitekauden tavoitteiden toteutumista Suomessa.

Vuoden 2008 päästöt jäävät Tilastokeskuksen energiaennakon mukaan hiukan alle Kioton tavoitetason. Suomen tulisi pitää päästöt Kioton kaudella keskimäärin vuoden 1990 tasolla (noin 71 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodessa) tai hankkia tämän tason ylittävien päästöjen osalta päästöoikeuksia päästökaupan tai Kioton pöytäkirjan hankemekanismien avulla. Vuoden 2008 ennakkoarvio kuvaa hyvin energiasektorin päästöjä, muiden sektorien päästöt on oletettu edellisen vuoden suuruisiksi. Viiden ensimmäistä velvoitekautta edeltäneen vuoden päästöt ovat olleet keskimäärin noin 10 prosenttia tavoitetasoa korkeampia ja päästöissä on ollut merkittävää vaihtelua vuosittain (Kuva 1). Kansallisessa Ilmasto- ja energiastrategiassa Suomen on ennakoitu tarvitsevan Kioton kaudella lisää päästöyksiköitä, jotta Kioton velvoitetaso saavutetaan.

Kuva 1. Kasvihuonekaasupäästöt 2003-2008 suhteessa Kioton tavoitetasoon, Tg CO2 ekv. * Vuoden 2008 tieto perustuu energiaennakon tietoihin.

Kuva 1. Kasvihuonekaasupäästöt 2003-2008 suhteessa Kioton tavoitetasoon, Tg CO2 ekv. * Vuoden 2008 tieto perustuu energiaennakon tietoihin.

Taulukko 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt (miljoonaa t CO2 ekv.) pois lukien maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori (ks. taulukko 2). Päästöt hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä.

Vuosi Päästöluokka
Energiateollisuus Teollisuus ja rakentaminen Liikenne Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely F-kaasut Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) Muu energia Yhteensä
1990 19,19 13,42 12,79 0,18 7,13 3,98 0,09 4,90 9,18 70,86
1991 18,96 12,90 12,45 0,17 6,68 4,02 0,07 4,54 8,85 68,65
1992 18,73 12,38 12,39 0,16 6,21 4,04 0,04 4,27 8,97 67,19
1993 21,47 12,49 11,94 0,15 6,23 4,04 0,03 4,31 8,56 69,20
1994 26,40 12,79 12,31 0,15 6,22 3,98 0,04 4,52 8,22 74,63
1995 24,12 12,22 12,13 0,14 6,32 3,93 0,10 4,47 7,78 71,22
1996 29,83 12,11 12,12 0,14 6,22 3,85 0,15 4,80 7,93 77,15
1997 27,44 12,28 12,74 0,14 6,21 3,75 0,24 4,99 7,87 75,66
1998 24,18 11,94 12,92 0,14 6,06 3,60 0,30 4,85 8,14 72,13
1999 23,67 11,92 13,16 0,14 5,93 3,52 0,40 4,92 7,86 71,50
2000 22,12 11,93 13,09 0,12 5,97 3,32 0,58 4,92 7,50 69,54
2001 27,51 11,48 13,24 0,12 5,85 3,19 0,73 4,91 7,71 74,74
2002 30,26 11,17 13,46 0,11 5,83 2,98 0,53 4,85 7,64 76,83
2003 37,19 11,54 13,69 0,10 5,75 2,80 0,71 5,17 7,58 84,52
2004 32,95 11,63 14,07 0,11 5,62 2,67 0,73 5,45 7,26 80,49
2005 21,91 11,33 14,14 0,11 5,60 2,46 0,89 5,31 6,95 68,70
2006 32,85 11,59 14,35 0,10 5,59 2,52 0,80 5,29 6,85 79,93
2007 30,79 11,40 14,75 0,10 5,53 2,43 0,93 5,74 6,67 78,35

Taulukko 2. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin päästöt ja poistumat Suomessa (miljoonaa t CO2-ekv.). Päästöt ja poistumat hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä (neg. luku tarkoittaa nielua, pos. päästöä).

Vuosi Päästöluokka
Metsämaa Maatalousmaa Ruohikkoalueet Turvetuotantokentät Puutuotteet Yhteensä
1990 -23,19 7,41 -2,13 1,08 -0,95 -17,77
1991 -37,68 5,61 -0,83 1,10 0,31 -31,50
1992 -31,50 5,44 -1,07 1,14 -0,22 -26,22
1993 -30,04 5,43 -0,60 1,16 -0,09 -24,15
1994 -22,82 5,24 -0,13 1,20 -0,76 -17,27
1995 -23,12 6,90 -0,68 1,21 -0,87 -16,56
1996 -32,16 7,13 -0,88 1,25 -1,05 -25,71
1997 -24,99 6,70 -0,57 1,29 -2,12 -19,69
1998 -22,37 6,13 0,09 1,32 -1,77 -16,59
1999 -24,59 5,80 0,96 1,34 -2,04 -18,53
2000 -25,71 5,28 1,92 1,37 -1,27 -18,42
2001 -30,06 5,09 2,42 1,37 -0,31 -21,50
2002 -30,18 4,62 2,15 1,35 -0,44 -22,50
2003 -29,80 4,17 2,66 1,35 -0,89 -22,51
2004 -30,77 3,86 3,01 1,43 -0,83 -23,30
2005 -36,36 3,55 3,44 1,41 -0,34 -28,31
2006 -40,69 3,24 4,24 1,40 -0,39 -32,21
2007 -32,81 3,33 4,06 1,38 -1,22 -25,27


Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (343,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.04.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2009-04-24_tie_001_fi.html