Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2009

De officiella utsläppssiffrorna för år 2007 till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet

Den 8. april sände Statistikcentralen Finlands officiella siffror för utsläppen av växthusgaser för år 2007 till FN:s klimatkonvention. År 2007 uppgick utsläppen till 78,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Statistikcentralen rapporterar de preliminära uppgifterna om växthusgasutsläppen för åtagandeperiodens första år (2008) till EU i december 2009.

Hela rapporteringen för år 2007

Statistikcentralens senaste publikation över Finlands utsläpp av växthusgaser åren 1990–2007 finns tillgänglig på finska på Statistikcentralens webbplats. Utöver de egentliga utsläppsuppgifterna innehåller publikationen olika indikatorer som beskriver utsläppsutvecklingen samt uppgifter om olika länders utsläppstrender. I publikationen finns dessutom en bedömning av hur åtagandena under Kyotoprotokollet förverkligas i Finland.

Enligt energiprognosen stannar utsläppen år 2008 något under målnivån enligt Kyotoprotokollet. Finland bör bibehålla utsläppen under Kyotoperioden i genomsnitt på 1990 års nivå (omkring 71 miljoner ton koldioxid per år) eller skaffa utsläppsrätter för den överskjutande delen med hjälp av utsläppshandeln eller projektmekanismerna i Kyotoprotokollet. Den preliminära beräkningen för år 2008 beskriver väl utsläppen inom energisektorn, utsläppen inom övriga sektorer antas vara på föregående års nivå. Utsläppen under femårsperioden före den första åtagandeperioden har i genomsnitt legat omkring 10 procent över målnivån och det har årligen funnits betydande variationer i utsläppen (Bild 1). I den nationella klimat- och energistrategin har det uppskattats att Finland behöver fler utsläppsenheter under Kyoto-perioden för att uppnå åtagandenivån.

Bild 1. Växthusgasutsläppen 2003–2008 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet, Tg CO2 ekv.* Uppgifterna för år 2008 baserar sig på uppgifterna i energiprognosen.

Bild 1. Växthusgasutsläppen 2003–2008 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet, Tg CO2 ekv.* Uppgifterna för år 2008 baserar sig på uppgifterna i energiprognosen.

Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp (miljoner t CO2-ekv.) exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande ton koldioxid.

År Utsläppsklass
Energiindustri Tillverknings- industri och byggande Samfärdsel Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfall F-gaser Industriprocesser (exkl. F-gaser) Övrig energi Totalt
1990 19,19 13,42 12,79 0,18 7,13 3,98 0,09 4,90 9,18 70,86
1991 18,96 12,90 12,45 0,17 6,68 4,02 0,07 4,54 8,85 68,65
1992 18,73 12,38 12,39 0,16 6,21 4,04 0,04 4,27 8,97 67,19
1993 21,47 12,49 11,94 0,15 6,23 4,04 0,03 4,31 8,56 69,20
1994 26,40 12,79 12,31 0,15 6,22 3,98 0,04 4,52 8,22 74,63
1995 24,12 12,22 12,13 0,14 6,32 3,93 0,10 4,47 7,78 71,22
1996 29,83 12,11 12,12 0,14 6,22 3,85 0,15 4,80 7,93 77,15
1997 27,44 12,28 12,74 0,14 6,21 3,75 0,24 4,99 7,87 75,66
1998 24,18 11,94 12,92 0,14 6,06 3,60 0,30 4,85 8,14 72,13
1999 23,67 11,92 13,16 0,14 5,93 3,52 0,40 4,92 7,86 71,50
2000 22,12 11,93 13,09 0,12 5,97 3,32 0,58 4,92 7,50 69,54
2001 27,51 11,48 13,24 0,12 5,85 3,19 0,73 4,91 7,71 74,74
2002 30,26 11,17 13,46 0,11 5,83 2,98 0,53 4,85 7,64 76,83
2003 37,19 11,54 13,69 0,10 5,75 2,80 0,71 5,17 7,58 84,52
2004 32,95 11,63 14,07 0,11 5,62 2,67 0,73 5,45 7,26 80,49
2005 21,91 11,33 14,14 0,11 5,60 2,46 0,89 5,31 6,95 68,70
2006 32,85 11,59 14,35 0,10 5,59 2,52 0,80 5,29 6,85 79,93
2007 30,79 11,40 14,75 0,10 5,53 2,43 0,93 5,74 6,67 78,35

Tabell 2. Utsläpp och upptag inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i Finland (miljoner t CO2–ekv.). Utsläpp och upptag angivna i motsvarande ton koldioxid (Utsläpp är positiva siffror, upptag negativa).

År Utsläppsklass
Skogar Odlingsmarker Gräsområden Fält för torv- produktion Träprodukter Totalt
1990 -23,19 7,41 -2,13 1,08 -0,95 -17,77
1991 -37,68 5,61 -0,83 1,10 0,31 -31,50
1992 -31,50 5,44 -1,07 1,14 -0,22 -26,22
1993 -30,04 5,43 -0,60 1,16 -0,09 -24,15
1994 -22,82 5,24 -0,13 1,20 -0,76 -17,27
1995 -23,12 6,90 -0,68 1,21 -0,87 -16,56
1996 -32,16 7,13 -0,88 1,25 -1,05 -25,71
1997 -24,99 6,70 -0,57 1,29 -2,12 -19,69
1998 -22,37 6,13 0,09 1,32 -1,77 -16,59
1999 -24,59 5,80 0,96 1,34 -2,04 -18,53
2000 -25,71 5,28 1,92 1,37 -1,27 -18,42
2001 -30,06 5,09 2,42 1,37 -0,31 -21,50
2002 -30,18 4,62 2,15 1,35 -0,44 -22,50
2003 -29,80 4,17 2,66 1,35 -0,89 -22,51
2004 -30,77 3,86 3,01 1,43 -0,83 -23,30
2005 -36,36 3,55 3,44 1,41 -0,34 -28,31
2006 -40,69 3,24 4,24 1,40 -0,39 -32,21
2007 -32,81 3,33 4,06 1,38 -1,22 -25,27Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (275,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2009-04-24_tie_001_sv.html