Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2017

Ökning av Finlands växthusgasutsläpp

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 58,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2016. Utsläppen ökade med 6 procent jämfört med året innan, men var dock 18 procent lägre än år 1990. Till ökningen av utsläppen bidrog främst den ökade användningen av kol och den minskade andelen biobränslen vid användningen av trafikbränslen. Utsläppen utanför utsläppshandeln ökade med fem procent jämfört med år 2015 och översteg EU:s utsläppskvot med 1,0 miljon ton CO2-ekv.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2017-05-24_tie_001_sv.html