Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.12.2017

Finlands utsläpp av växthusgaser vände uppåt

År 2016 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 58,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2- ekv.), vilket var 12,4 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen enligt snabbestimatet reviderades med 0,1 miljoner ton. Jämfört med året innan ökade de totala utsläppen med 6 procent. Till ökningen av utsläppen bidrog främst den ökade användningen av kol och den minskade andelen biobränslen vid användningen av trafikbränslen. Utsläppen utanför utsläppshandeln ökade med 6 procent jämfört med år 2015 och översteg EU:s utsläppskvot med 1,1 miljoner ton CO2-ekv. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2016 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2018.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (145,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2017-12-08_tie_001_sv.html