Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2018

Växthusgasutsläppen minskade, ändå överskreds utsläppskvoten

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 56,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2017. Utsläppen minskade med nästan 5 procent jämfört med året innan och var på samma nivå som år 2015. På minskningen av utsläppen inverkade mest den minskade förbrukningen av fossila bränslen och den ökade användningen av biobränslen i trafiken. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 2 procent jämfört med år 2016, men överskred för andra gången EU:s utsläppskvot.

I Statistikcentralens snabbestimat publiceras sektorvisa uppgifter om växthusgasutsläpp för föregående år uppdelade i utsläpp inom utsläppshandeln och utanför utsläppshandeln. Mera information om växthusgasutsläpp, utvecklingen av växthusgasutsläpp efter sektor och de faktorer som inverkar på utvecklingen samt uppfyllandet av internationella åtaganden finns i Statistikcentralens finskspråkiga rapport Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2017 (Finlands växthusgasutsläpp åren 1990–2017).


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (155,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-05-24_tie_001_sv.html