Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Kasvihuonekaasujen inventaarion päästö- ja poistumaluvut tarkentuvat koko aikasarjan osalta joka vuosi, koska inventaariossa tehdään jatkuvasti parannuksia ottaen huomioon inventaarion kansainvälisten tarkastusten suositukset ja päästölaskentamenetelmien tieteellisen perustan kehittyminen. Lisäksi ennakkotieto perustuu yksityiskohtaisempaan lähtöaineistoon kuin pikaennakko, jota laadittaessa kaikki tarvittavat tiedot eivät ole vielä käytössä. Laskentamuutokset kuvataan vuosittain YK:lle ja EU:lle toimitettavassa inventaarioraportissa.

Nyt julkistetut ennakolliset kokonaispäästöt ilman LULUCF-sektoria vuodelle 2020 ovat toukokuussa julkistettuja pikaennakkotietoja 0,2 milj. t CO2-ekv. (0,4 prosenttia) alhaisemmat. Sekä energiasektorin että teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön päästöt ovat 0,08 milj. t CO2-ekv. alhaisemmat kuin pikaennakkotiedoissa, mikä johtuu pääasiassa F-kaasujen talteenoton päästökerrointen sekä energia- ja prosessiperäisten teräksenvalmistuksen päästöjen allokoinnin tarkentumisesta. Maatalouden päästöt ovat 0,06 milj. t CO2-ekv. alhaisemmat kuin pikaennakossa. Jätesektorin päästötiedot ovat samalla tasolla kuin pikaennakossa kerrotut.

LULUCF-sektorin nettonielun laskenta tarkentuu vuosittain viimeisintä edeltävien vuosien osalta. Tähän on syynä päivitettyjen tietojen, esimerkiksi valtakunnan metsien inventointitietojen, hyödyntäminen laskennassa. Nämä tiedot vaikuttavat mm. pinta-aloihin ja puustotietoihin, jotka puolestaan vaikuttavat puuston karikesadon kautta myös maaperän hiilivaraston laskentaan. Uusimman julkistuksen mukainen LULUCF-sektorin nettonielun ennakkotieto vuodelle 2020 on 5,7 milj. t CO2-ekv. pienempi kuin toukokuussa julkaistu, puutteellisempaan tietoon perustuva pikaennakkotieto (ks. tämän julkistuksen katsaus ).

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tarkentuminen. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

Tilastovuosi Edellinen julkistus, 21.5.2021 Uusin julkistus, 16.12.2021 Muutos 1)
Milj. tonnia CO2-ekv. %
Kokonaispäästö (ilman LULUCF-sektoria) 2) 1990 71,2 71,2 -0,1
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,0 -0,2
2016 58,1 57,9 -0,2
2017 55,3 55,1 -0,3
2018 56,3 56,2 -0,3
2019 53,1 52,8 -0,5
2020 48,3 5) 48,1 4) -0,4
LULUCF-sektori 2) 1990 -13,5 -13,4 -0,8
2005 -20,5 -20,5 -0,2
2010 -20,8 -21,7 4,3
2015 -17,9 -18,8 4,6
2016 -16,9 -17,7 4,2
2017 -15,7 -16,3 3,9
2018 -8,2 -7,4 -10,4
2019 -14,7 -13,5 -7,9
2020 -23,0 5) -17,2 4) -24,9
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 3) 2013 31,2 31,2 0,1
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,6 -0,2
2017 30,0 39,9 -0,2
2018 29,9 29,8 -0,2
2019 29,6 29,4 -0,9
2020 28,6 5) 28,4 4) -0,7
1) Muutos uusimman ja edellisen julkistuksen välillä
2) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria
3) Ilman kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä
4) Ennakkotieto
5) Pikaennakko

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell +358 29 551 2937, Päivi Lindh +358 29 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) +358 29 551 2954, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2020, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-12-16_rev_001_fi.html