Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2006

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 3,0 procent i april

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i april med 3,0 procent från april 2005. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 2,8 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.6.2006.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2006


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
04/2006 04/2006 01-04/2006
Värde 127,5 3,0 5,5
Volym 122,4 2,8 5,4
*) Årsförändringen jämför april 2006 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-april 2006 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 11/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 21/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln, 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2006/04/klv_2006_04_2006-05-30_tie_001_sv.html