Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2007

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 4,0 procent i april

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i april med 4,0 procent från april 2006. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 2,4 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 12.6.2007.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2007


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
04/2007 04/2007 01-04/2007
Värde 130,0 4,0 7,7
Volym 122,8 2,4 6,7
*) Årsförändringen jämför april 2007 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-april 2007 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/04/klv_2007_04_2007-05-30_tie_001_sv.html