Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 3.4.2006

Vid tingsrätterna avgjordes 67 700 brottmål år 2005

Enligt Statistikcentralen avgjordes 67 700 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2005, dvs. 400  färre än året innan. Av de avgjorda ärendena var 57 607 egentliga brottmål och av dem var 55 524  brott mot strafflagen. Flest brottmålsrättegångar förorsakades av trafikbrott, som utgjorde 39,8 procent av alla brottmål. Av trafikbrotten var 12 627 grova rattfyllerier, vilket var fem procent färre än föregående år, och 8 129 var rattfyllerier.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde nästan 56,5 procent slutföras inom mindre än två månader. Bara i 6 245 mål var behandlingstiden mer än ett halvt år. I medeltal tog behandlingen av ett ärende vid tingsrätterna 2,9 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål - från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande - var i medeltal 8,7 månader. Förundersökningen tog i medeltal 4,9 månader och hos åklagaren stannade brottmålen i medeltal i 1,6 månader.

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2004-2005

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Risto Lättilä (09) 1734 3252, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 3.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2005/koikrr_2005_2006-04-03_tie_001_sv.html