Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2021

Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 981 euro år 2020

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade som fick full lön 2 981 euro i månaden inom kommunsektorn år 2020. Kvinnornas medianlöner var 2 916 euro och männens 3 379 euro i månaden. Av löntagarna inom kommunsektorn var 81 procent kvinnor. Uppgifterna om löner inom kommunsektorn är från oktober. Coronapandemins inverkan på de statistiska uppgifterna för denna tidpunkt är överraskande liten och syns närmast i ökad övertid. I oktober 2020 fick 22 procent av löntagarna inom kommunsektorn övertidstillägg och deras övertidsersättning var i genomsnitt 215 euro.

Lönefördelning för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn efter kön år 2020 (lönerna för heltidsanställda och månadsavlönade)

Lönefördelning för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn efter kön år 2020 (lönerna för heltidsanställda och månadsavlönade)

Källa: Löner inom kommunsektorn 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (512,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tie_001_sv.html