Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 27.2.2007

Kommunernas skattefinansiering fortsatte att öka jämnt hela året 2006

Den fortsatta ökningen av kommunernas skatteinkomster och statsandelar ökade de sammanlagda årsbidragen år 2006 jämfört med året innan trots att verksamhetsbidraget blev sämre. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunernas affärsverk) ökade år 2006 med något under 6 procent jämfört med året innan. Utgiftsökningen var mycket jämn från ett kvartal till ett annat. Den största enskilda posten under verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 3 procent. Köp av tjänster var 7 procent större än ett år innan. Köp av material, förnödenheter och varor ökade med 3 procent och utbetalda understöd med 10 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster ökade med något under 8 procent år 2006 från året innan. Försäljningsinkomsterna ökade med 2 procent och avgiftsinkomsterna med 6 procent.

Kommunernas skatteinkomster steg år 2006 med 6 procent jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med 9 procent. Skatteinkomsterna och statsandelarna steg klart under varje kvartal. Kommunernas sammanlagda årsbidrag ökade rejält från året innan trots försvagningen av verksamhetsbidraget.

Kommunernas investeringsutgifter låg ungefär på samma nivå som året innan. Investeringsinkomsterna ökade klart.

I slutet av år 2006 var kommunernas lånestock 12 procent större än i slutet av år 2005. De långfristiga lånen från finansiella företag och försäkringsföretag ökade med 8 procent från föregående år.

Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi, 1-4 kvartalet 2006

  1-4 kvartalet 2006
mn €
1-4 kvartalet 2005
mn €
Förändring, %
1-4/2005-
1-4/2006
Resultaträkning:      
+ Verksamhetsinkomster 6 642 6 179 7,5
+ Tillverkning för eget bruk och    förändring av produktlager 179 203 -11,8
- Verksamhetsutgifter 27 159 25 739 5,5
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -20 338 -19 357 5,1
+ Skatteinkomster 15 073 14 189 6,2
+ Statsandelar 5 473 5 020 9,0
+ Finansieringsinkomster 670 591 13,4
- Finansieringsutgifter 268 222 20,7
= Årsbidrag (+ eller -) 609 221 175,6
Investeringar:      
Investeringsutgifter totalt 2 067 2 071 -0,2
Investeringsinkomster totalt 1 148 895 28,3
Lån:      
Lånestock, 31.12 7 613 6 790 12,1

Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 4:e kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 4:e kvartalet 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2006/04/ktn_2006_04_2007-02-27_tie_001_sv.html