Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.4.2015

Antalet dödsfall bland barn under ett år självständighetstidens näst lägsta

Antalet dödsfall bland 0-åringar år 2014 var 124. Det är det näst lägsta antalet under hela självständighetstiden. Året innan var antalet 102 barn. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 2,2. Före åren 2014 och 2013 var den lägsta spädbarnsdödligheten 2,3 promille för år 2010.

Döda under första levnadsåret 1990–2014

Döda under första levnadsåret 1990–2014

Årligen avlidna efter kön och 0-åriga avlidna 2001–2014

     År         Totalt       Män     Kvinnor   0-åringar totalt
2001 48 550 23 783 24 787 181
2002 49 418 23 992 25 426 168
2003 48 996 23 922 25 074 176
2004 47 600 23 802 23 798 191
2005 47 928 24 057 23 871 174
2006 48 065 24 315 23 750 167
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102
2014 52 186 25 748 26 438 124

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2014/kuol_2014_2015-04-14_tie_001_sv.html