Finlands officiella statistik

Underhåll och vårdnad av barn

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Underhåll och vårdnad av barn
www.thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Statistiken baserar sig på de sifferuppgifter kommunerna skickat till Institutet för hälsa och välfärd om underhåll och vårdnad av barn. Denna statistik har sammanställts sedan 1970. Från 1985 har till denna statistik också fogats uppgifter om utredning och fastställande av faderskap, om vårdnaden av barn och om umgängesrätt.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialvård, underhållsstöd, underhållsbidrag, vårdnad av barn, umgängesrätt, underhåll, underhållstrygghet, underhållsskyldigheten, erkännande av faderskap, fastställande av faderskap, föräldraskap, barn.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Underhåll och vårdnad av barn [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 10.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lelahu/index_sv.html